Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

"Η ΑΛΚΥΩΝ" : ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ


Η ΑΛΚΥΩΝ για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Κορινθιακό κόλπο
Με βάση τις απαντήσεις προς την Ομοσπονδία μας των Δ/νσεων Αλιείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που είναι αρμόδιες για τον Κορινθιακό, οι αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών ως 4/2018 ήταν ετήσιας  δυναμικότητας παραγωγής ιχθύων 15.000 τόνων και σήμερα έχουν φθάσει τους 18.000 τόνους. Στην πράξη η ετήσια παραγωγή  είναι σχεδόν διπλάσια της αδειοδοτημένης.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι έχουμε φθάσει σε σημείο κορεσμού για το εύρος της θάλασσάς μας.
Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, έχουν εξοστρακίσει τόσο τις τουριστικές υπηρεσίες όσο και άλλες ασχολίες ήπιας μορφής στην θάλασσα και την στεριά. Εταιρείες καταθέτουν ΜΠΕ και οριοθετούν τις εγκαταστάσεις τους πάνω σε Ποσειδωνίες (προστατευόμενο είδος σε περιοχή του δικτύου Natura 2000) , πατώντας στο σαθρό – ανεπαρκές νομικό  πλαίσιο της χώρας κόντρα στις οδηγίες της Ε,Ε.  Επίσης γίνονται αλχημείες στον υπολογισμό της δυναμικότητας των μονάδων τους χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο προσδιορισμού της παραγωγής τους κατά το δοκούν. Οι Αποκ/νες Διοικήσεις το γνωρίζουν  και συνεργούν  με τις εγκρίσεις τέτοιων ΜΠΕ.
Οι περιοχές του Βόρειου Κορινθιακού από την νήσο Τροιζόνια ως την Ιτέα έχουν καταληφθεί από τέτοιες μονάδες. Ελεύθερες είναι ακόμα μόνο οι παραλίες που έχουν οικισμούς. Πλησιάζουν όμως όλο και περισσότερο προς αυτούς.
Καμία μονάδα δεν μετεγκαθίσταται  μετά από δεκάδες χρόνια λειτουργίας σε μια περιοχή, ώστε να ανακάμψει το οικοσύστημα της περιοχής. Ούτε εγκαθίστανται στην ανοικτή θάλασσα όπου τα ρεύματα είναι ισχυρά και διασπούν τα  φορτία αποβλήτων των  εγκαταστάσεων.
Αν λάβουμε υπόψιν και την εκτεταμένη εγκατάσταση αιολικών στις ίδιες περιοχές, μιλάμε ουσιαστικά για εκτεταμένη βιομηχανοποίηση του συνόλου της Φωκίδας και της Βοιωτίας.
Η ΑΛΚΥΩΝ  ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:
- Να χαρακτηριστούν όλες οι περιοχές του Κ.Κ. κορεσμένες  από ιχθυοκαλλιέργειες. Καμία νέα μονάδα στην θάλασσά μας.
- Σύνταξη χωροταξικού για τις ιχθυοκαλλιέργειες από την αρχή. Την ευθύνη χωροταξίας τους να αναλάβουν οι Περιφέρειες.
- Καμία επέκτασή των υπαρχόντων ως τώρα.
- Μετεγκατάσταση όλων των λειτουργούντων μονάδων μετά από 10 χρόνια λειτουργίας τους σε νέα περιοχή.
  Η μετεγκατάστασή τους να γίνει στην ανοικτή θάλασσα. Σήμερα υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία και εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Τα ανωτέρω να συμπεριληφθούν σε τροποποιήσεις των ΑΕΠΟ  τους.
- Λόγω της ιδιαιτερότητας του Κ.Κ. και της μικρής κλίμακάς του πρέπει να απαγορευτούν οι ιχθυοκαλλιέργειες πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας ανεξαρτήτως του μεγέθους και της  πυκνότητάς τους. Το ΥΠΕΝ  να βγάλει  σχετική εγκύκλιο .
-Στις ΑΕΠΟ να ορίζεται σαφώς ότι απαγορεύεται η χρήση φορμόλης σε όλα τα στάδια παραγωγής .
Για τις συνοδές- υποστηρικτικές  εγκαταστάσεις
- Τα ακίνητα που υπάρχουν ή τα νέα που θα κτιστούν, να έχουν  μια ενιαία αρχιτεκτονική σύμφυτη με το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Δηλ. η πολιτεία  θα έχει
   δώσει δύο προτάσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων και οι εταιρείας θα εφαρμόζουν μία από αυτές. Σε καθορισμένο χρονικό διάστημα θα προσαρμοστούν και ταυπάρχοντα οικήματα μέσω νέων ΑΕΠΟ.
- Οποιαδήποτε υποστηρικτική εγκατάσταση  σε αιγιαλό και παραλία θα γίνονται με πλωτά  μέσα. Πουθενά μπετόν και άκαμπτα τεχνικά έργα.
- Οι πλύσεις των διχτυών θα γίνονται σε οργανωμένες  μονάδες  με λειτουργία συστήματος βιολογικού καθαρισμού. Επίσης το βάψιμο των διχτυών να γίνεται σε  παρόμοιες εγκαταστάσεις με κατάλληλη αδειοδότησή τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται πλύση και βάψιμο των διχτυών στις συνοδές εγκαταστάσεις των μονάδων. Να ορίζεται ρητά στις ΑΕΠΟ.
- Οι συνοδές εγκαταστάσεις στην στεριά να επικοινωνούν με το εθνικό δίκτυο μεταφορών με κατάλληλες υποδομές και διαγραμμίσεις (όπως π.χ. τα πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ).
-  Να αναπτυχθούν στις μονάδες σύστημα φωτισμού τους που να καλύπτει μόνο Αυτές και να μην διαχέεται στην ευρύτερη περιοχή.
   Σήμερα βάζουν προβολείς που φωτίζεται όλος ο Κορινθιακός. Από τις ακτές της Πελοποννήσου είναι πολύ ενοχλητικές και ειδικά στον τουρισμό.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου