Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ - υπενθύμισηΑΜΦΙΣΣΑ, 09.09.2019

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση δυνατότητας ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Δελφών μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019.


Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», υπενθυμίζει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δήμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Νόμου υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και 16.07.2019, ακόμα και αυτών που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι 100 (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Δελφών (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κα. Αναστ. Παπαϊωάννου τηλ. 22653-50033 email: a.papaioannou@0585.syzefxis.gov.gr
Τέλος οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία εσόδων και στους εισπράκτορες των δημοτικών ενοτήτων Γαλαξιδίου, Γραβιάς , Δελφών, Δεσφίνας , Ιτέας , Καλλιέων και Παρνασσού .


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου