Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΔΕΣΜΕΥΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ!... Αιτία : Η Πλατεία Θεάτρου Ιτέας

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 239/2017 Αποφάσεως
 του Αρείου Πάγου
   Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ήδη έχει ειδοποιηθεί ο Δήμος Δελφών (και ο Δήμαρχος) για αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση, καθ' όσον δεν υπήρχε άλλο ένδικο μέσο για την μη εφαρμογή αυτής της καταδικαστικής για τον Δήμο μας και για τους περιοίκους της Πλατείας Θεάτρου, αποφάσεως του Αρείου Πάγου.  Η δέσμευση των λογαριασμών έγινε, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εξ Αμφίσσης οικογενείας Παπαθανασίου για τα υποτιθέμενα δικαιώματά της επί της Πλατείας.  Και το "μάρμαρο", δεν θα πληρωθεί μόνον από τον Δήμο, αλλά και από τους περίπου 40 ενεχομένους στην υπόθεση, περιοίκους της Πλατείας.  Απλά στον Δήμο Δελφών αναλογεί το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος (περί το 1 εκ. ευρώ), από τα 2,2 εκ. ευρώ τα οποία είναι η συνολική επιδίκαση στο αίτημα των κληρονόμων Παπαθανασίου.

Σύντομο ιστορικό :
Μετά από την δευτέρα και έκνομη πράξη αναλογισμού η οποία επραγματοποιήθη από την Πολεοδομία του Νομού Φωκίδος το 1995 (ακόμη ...ψάχνουν να εύρουν ποίος "υπεύθυνος" την είχε υπογράψει), ώ! του θαύματος, η πλατεία αλλάζει ιδιοκτήτη και εμφανίζονται στο προσκήνιο, οι κληρονόμοι της οικογενείας Παπαθανασίου.  Να σημειώσουμε ότι η πρώτη πράξη αναλογισμού είχε πραγματοποιηθεί το 1961 και όταν εδόθη η εντολή για την δευτέρα, ήταν ήδη εγκεκριμένη και οριστικοποιημένη χωρίς ενστάσεις, ενώ όλες οι δικαστικές απόπειρες οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έως και εκείνου του χρονικού σημείου από του κληρονόμους, είχαν αποτύχει.
  Όταν όμως και σε εφαρμογή των δικαιωμάτων τα οποία τους αναγνώριζε η β' πράξη αναλογισμού, επιχείρησαν να εγγράψουν την πλατεία ως περιουσιακό τους στοιχείο στο Κτηματολόγιο, ο τότε Δήμαρχος του τότε Δήμου Ιτέας Αριστείδης Παπαλάϊος, συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, παρ' ότι ενημερώθη και από τους περιοίκους της Πλατείας για την εγγραφή στο Κτηματολόγιο, δεν κατέθεσε εμπροθέσμως ένσταση κατά αυτής της πράξεως, με αποτέλεσμα, να αρχίσει ένας νέος δικαστικός αγώνας από τους κληρονόμους, για την χρηματική αποζημίωσή τους (τουλάχιστον).

   Και φθάνουμε στο 2013, όπου συζητείται η υπόθεση στο Εφετείο Λαμίας.  Ο τότε Δήμαρχος του Δήμου Δελφών Νικόλαος Φουσέκης, γραπτώς και εγκαίρως ειδοποιεί την τότε αντιδήμαρχο της Δ.Ε.Ιτέας Γιώτα Λαΐνη-Κολιαλή και τον τότε θεματικό αντιδήμαρχο επιφορτισμένον με τον έλεγχο της Υπηρεσίας Δομήσεως (Πολεοδομία) του Δήμου Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, να πράξουν τα δέοντα.

Αποτέλεσμα : Ο Δήμος Δελφών, να μη παραστεί και να μην εκπροσωπηθεί με Τεχνικό Σύμβουλο στο συγκεκριμένο δικαστήριο και οι δικαστές να πεισθούν από έναν "εμπειρογνώμωνα" τον οποίον ενεφάνισαν οι αντίδικοι, του οποίου το τοπογραφικό σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία των εντολέων του, περιελάμβανε την ...μισή Ιτέα!

  Τον δήμο ανέλαβε το 2015 ο Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, του οποίου οι εκπρόθεσμες και "ελαφρά τη καρδία" ενέργειές του, σε συνδυασμό με την αδυναμία του να αναστρέψει την ροή του δυσμενούς (οικονομικού) κλίματος για τον Δήμο και τους περιοίκους, οδήγησαν στο να απορριφθούν όλες οι (υποτιθέμενες) παραστάσεις του Δήμου στον Άρειο Πάγο και όλες οι ενστάσεις τις οποίες κατέθεσε ο αναλαβών την υπεράσπιση του Δήμου  δικηγόρος.

  Αυτή η εξέλιξη των δεσμεύσεων των Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας, θα γιγαντώσει τα οικονομικά του προβλήματα και πλέον, εάν δεν υπάρξει πολιτική παρέμβαση, η θητεία του νέου Δημάρχου ξεκινά, με τους χειρότερους οιωνούς.

Ειρωνεία της τύχης :
Ο νύν Δήμαρχος, ήταν ο τότε αντιδήμαρχος-επόπτης, της Υπηρεσίας Δομήσεως (Πολεοδομία) και η μη εφάνισή της στο Εφετείο Λαμίας για να υπερασπισθεί τα δικαιώματα της Ιτέας επί της πλατείας, εδημιούργησαν την σημερινή δυσμενή κατάσταση.
  Και εάν ο Δήμος Δελφών, αδιαφορεί για την απώλεια 1 εκ. ευρώ από τα ταμεία του, δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για τους 40 δημότες του, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το υπόλοιπο ...μάρμαρο;... 

Και τώρα, τι γίνεται;...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου