Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΙΤΕΑΣ