Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Π.Στ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Λαμία, 3η Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τους δικαιούχους
του Προγράμματος
«Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»


Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στη Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» χιλίων διακοσίων ογδόντα πέντε (1.285) δικαιούχων με συνολική δημόσια δαπάνη 5.751.396,90 €.

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν 19 Φεβρουαρίου 2019 και λήγουν 18 Φεβρουαρίου 2024.


Επισημαίνουμε ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του προγράμματος (πολλαπλή συμμόρφωση, ειδικές δεσμεύσεις κ.τ.λ.) σύμφωνα με την αριθ. 515/34062/19-2-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠ.Α.Α.Τ. καθώς και να υποβάλλουν κάθε χρόνο την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι προκειμένου να τους καταβληθεί η ενίσχυση στην παρούσα δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου