Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (περί Ρομά ή Γύφτων)


Συζητώντας (μόνον;)...

   Μετά από σωρεία καταγγελιών και πλήθος αντιδράσεων, επιτέλους το Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας, θα ασχοληθεί με το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων Ρομά ή Γύφτων, οι οποίοι σχεδόν εδράζονται πλέον στα “θερινά  καταλύματά” τους στην πόλη μας. Και παρ’ ότι όλοι γνωρίζουν (και όλοι το επεσήμαναν από καιρού), ότι το εμφανισθέν πρόβλημα αυτής της “συμβιώσεως”, δεν είναι δυνατόν να μην έχει αντιμετωπισθεί εν τη γενέσει του από την Δημοτική Αρχή, εν τούτοις, το έχον μόνον εισηγητικό χαρακτήρα Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας, θα συνέλθει μεσούσης της τουριστικής περιόδου, για να συζητήσει το πρόβλημα.
   Για την μεθοδολογία και την στρατηγική των δράσεων αυτής της ομάδος ανθρώπων, έχουμε αναφερθεί με άρθρο μας κατά το παρελθόν. Παρ’ ότι κατηγορηθήκαμε για “ρατσισμό” (!...) από “παρατρεχάμενο” (και προστατευόμενο) άτομο του περιβάλλοντος της τότε προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεδομένης όμως της αφορήτου καταστάσεως η οποία έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας της συμπεριφοράς, αυτής της ομάδος ανθρώπων και η οποία τείνει να παγιωθεί λόγω της ανοχής Δήμου και Αστυνομίας στην πόλη μας, εμείς θα επανέλθουμε με την τρέχουσα αποτύπωση της “τουριστικής εικόνας" της Ιτέας μας. Και οι “αρμόδιοι”, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η Πρόσκληση συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας :

*********************************************                                ΙΤΕΑ  28/7/2017                                     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                         ΠΡΟΣ
                                                           κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. /                                                        1.   Λύτρα    Ιωάννη
                                                                             2.    Μέγκο   Αναστάσιο
                                                                             3.    Καλπούζου   Μαρία
  4.    Οικονόμου    Νικόλαο

ΚΟΙΝ. : 1 ) Τον  κ. Παναγιωτόπουλο                                      Αθανάσιο
                                                                                       Δήμαρχο Δήμου Δελφών
                                                                                  2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
                                                                                 Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών
       3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη                                                          Τριανταφυλλιά   
           Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
       4) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                               α) Μάνιο Ασημάκη
                                                                              β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
                                                                              γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
                                                                              δ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                                              ε) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                                              στ) Δρακάκη Γεώργιο
Παρακαλούμε όπως στις 2 Αυγούστου , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00   προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης.  
  1. Σχετικά με  την άμεση επισκευή αντλιοστασίου λυμάτων στην Λ. Ηρώων.
  2. Σχετικά με τους Ρομά: Σημερινή κατάσταση-Προτάσεις-Μέτρα.
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου    
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
       
 ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου