Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

5ον ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ - Πρόγραμμα.

5 ο   Φεστιβάλ   Πολιτισμού  
" Ταξιδεύοντας  με τους Καλλιτέχνες  
τον   Πολιτισμό της Φωκικής Γης 

  Ο   Πολιτιστικός   Σύλλογος  «ΟΙ  ΦΙΛΟΙ   ΤΗΣ   ΚΙΡΡΑΣ»   θα  πραγματοποιήσειγια  πέμπτη  συνεχόμενη   χρονιάτο διήμερο  πολιτιστικό   φεστιβάλ  «Ταξιδεύοντας  με  τους  καλλιτέχνες  και τον πολιτισμό της Φωκικής  γης»  στην πλατεία  της  Κίρρας
στις  29-30 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017. 
  Σκο π ός   του  5 ου   Φεστιβάλ   Πολιτισμού   είναι   να  π ροβληθεί   το   έργο   εικαστικών   δημιουργών  ( ζωγραφική γλυ π τική ,φωτογραφία κεραμική ψηφιδωτό κ . α .)   αλλά   και   α π ό   τη   συμμετοχή   των   Συλλόγων  / Φορέων   και   Παραγωγών  π ου π ροβάλουν   το   λαογραφικό   στοιχείο τις  π αραδοσιακές   γεύσεις   και   εδέσματα  π ου   θα  π ροσφέρονται  , να   αναδειχθεί  η   ομορφιά   της   Φωκίδας .  
Ειδικό   αφιέρωμα   για   φέτος   θα   είναι   η   Μουσική   με   εναλλαγή   μουσικών   ειδών  & μουσικών   σχημάτων  π ου   θα   μας  ταξιδέψουν αξιόλογοι καλλιτέχνες   και   τις   δυο   βραδιές .   Ξεχωριστή   θέση   θα   έχουν   και   φέτος   τα   το π ικά  π ροϊόντα  της   Φωκίδας   τα   ο π οία   οι   ε π ισκέ π τες   θα   γνωρίσουν   και   θα   α π ολαύσουν   σε   ειδικό   χώρο   της   έκθεσης .
Πρόγραμμα  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου