Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

"ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Σημείωμα για τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Δελφών για το τι σημαίνει για τους δημότες η  ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δελφών
Στις 24/5/2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751/Β η ΚΥΑ 135275 με θέμα: Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του . Δηλαδή η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενιαία (υποχρεωτική) κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού.
Όπως με σαφήνεια διατυπώνεται, σκοπός της ΚΥΑ είναι να εισάγει ενιαίους κανόνες και μεθοδολογία κοστολόγησης και τιμολόγησης της χρήσης του νερού ανά την επικράτεια , έτσι ώστε το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος να ανακτάται από τα προσδιοριζόμενα (κάθε χρόνο επικαιροποιημένα) τιμολόγια των παρόχων προς τον τελικό χρήστη.
Αν και στο 1 ο  άρθρο αναφέρεται «να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου», η μεθοδολογία και οι διαδικασίες που εισάγονται ακυρώνουν τα παραπάνω.
Ο δημότης όχι μόνο πρέπει να πληρώνει μέχρι κεραίας το κόστος του όποιου παρόχου υπηρεσιών νερού, αλλά θα φορολογείται εκ νέου και συνεχώς,  για τις σχετικές με το νερό υποδομές, με νέο «πράσινο» χαράτσι, που το ύψος του αποφασίζει η δημόσια διοίκηση και επιβάλλεται και σαν πάγια χρέωση και σαν ποσοστό επί των κυβικών που καταναλώνει, το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος.
Σε άρθρα της, αναφέρει ποιοι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών νερού ; Δημόσιοι και δημοτικοί φορείς,  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά  και λοιποί φορείς που παρέχουν νερό ύδρευσης στους τελικούς χρήστες, ακόμη και  για αγροτική χρήση.. Άντε λοιπόν να πανηγυρίσετε και εσείς και οι προκάτοχοι σας, μαζί με την περιφέρεια για την άρδευση του ελαιώνα. Να σας θυμίσουμε ότι εμείς βλέπαμε θετικά την άρδευση αλλά χωρίς να πληρώνουν οι αγρότες το νερό με τιμή ύδρευσης  που όπως προβλέπαμε ότι θα γινόταν με ιδιωτικοποιημένη ΕΥΔΑΠ!!! Αυτό κι αν είναι πλήγμα στην αγροτική παραγωγή και τελικά τον εξαναγκασμό του αγροτικού κόσμου να εγκαταλείψει την παραγωγική δραστηριότητα και να στραφεί σε άλλους τομείς Στο άλλο άρθρο ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις ιδιωτικών συλλογικών δικτύων παροχής υπηρεσιών ύδατος, οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο όπως στις συμβάσεις παραχώρησης. Δηλαδή θα φορολογείτε ακόμη και η γεώτρηση ή και η υδρομάστευση!
Οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών νερού ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα, ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ που ρητά κατονομάζονται στην ΚΥΑ, είναι πολυμετοχικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, το δε ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου σ’ αυτές έχει περάσει στο υπερταμείο προκειμένου να «αξιοποιηθεί» (με εκχώρηση του για 99 χρόνια σε επενδυτές), για να χρηματοδοτήσει το απύθμενο πηγάδι που λέγεται δήθεν χρέος.
Προσδιορισμός των κανόνων ιδιωτικοποίησης
Όπως γίνεται φανερό από τον ορισμό των παρόχων υπηρεσιών νερού, καθόλου δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των υπηρεσιών. Όχι απλά ανοίγει πόρτα, αλλά θεσμοθετείται η δυνατότητα πλέον οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας να παρέχει υπηρεσίες χρήσης νερού. Με απλά λόγια, η ΚΥΑ προχωρά τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. (Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τη ΔΕΗ)
Ο κάθε πάροχος είναι υπόχρεος να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσδιορίσει το κόστος των υπηρεσιών νερού, που περιλαμβάνει π.χ. το κόστος τόκων για δανειακά κεφάλαια ή την εύλογη ετήσια απόδοση των κεφαλαίων στην περίπτωση πολυμετοχικής εταιρείας. Η τιμολόγηση του νερού από το φορέα υποχρεούται να ακολουθεί ένα βασικό κανόνα: την ανάκτηση του κόστους από τη χρέωση στον τελικό καταναλωτή.
Με απλά λόγια Ακόμα κι αν ο πάροχος είναι δημόσιος, ή υπό δημόσιο έλεγχο φορέας, θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά λογιστικό μοντέλο υπολογισμού του κόστους που μετατρέπει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και την υπηρεσία νερού από υπηρεσία κοινής ωφέλειας σε εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, εμείς θα χρηματοδοτούμε τα επενδυτικά σχέδια του παρόχου προκειμένου να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες νερού. Είναι η εφαρμογή των ίδιων χρηματοδοτικών μοντέλων που ισχύουν για τις εταιρείες που ανέλαβαν τους εθνικούς αυτοκινητόδρομους, όπου την υλοποίηση των έργων θα πληρώνουν οι πολίτες που θα τους χρησιμοποιούν (μέσω των χρεώσεων στους σταθμούς διοδίων).
Κοινωνικό τιμολόγιο με κανόνες κερδοφορίας
Όσον αφορά στο κοινωνικό πρόσημο των νέων τιμολογίων, στις διατάξεις της ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου τιμολόγιου δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της επιδιωκόμενης πλήρους ανάκτησης κόστους. Το μειωμένο τιμολόγιο που μπορεί να ισχύει π.χ. για τον άπορο (ποιο θεωρείται άραγε το όριο φτώχιας όταν για εισόδημα 5.686 ευρώ ο πολίτης πληρώνει φόρο;) ή την πυροσβεστική, θα ισχύει με τους εξής απαράβατους όρους:       Πρώτον, «δεν πρέπει να ανατρέπεται η λειτουργία της τιμής ως μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού» και δεύτερον, «πιθανά κενά που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής ειδικών τιμολογίων, θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες ύδατος του παρόχου» .Δηλαδή το νερού του πάμφτωχου  αλλά και της πυροσβεστικής θα το πληρώνει ο φτωχός!
Περιβαλλοντικά τέλη σε βάρος του χρήστη
Μα καλά, θα πει κανείς, αυτά τα τέλη είναι σχεδιασμένα να λειτουργήσουν απόλυτα ανταποδοτικά για τους χρήστες νερού, αφού μέσω του Πράσινου Ταμείου στο οποίο πηγαίνουν, θα χρηματοδοτούν δράσεις βελτίωσης, αποκατάστασης και υποδομών σχετικών με προβλήματα υδατικών πόρων.
Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη:
Πρώτον, όλοι υπερφορολογούμαστε σήμερα, πληρώνουμε μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων ήδη πάρα πολλά. Το ότι η φορολογία επιβάλλεται για να χρηματοδοτεί (με εργαλείο το χρέος) το τραπεζικό και όχι μόνο κεφάλαιο με τον ιδρώτα του κόσμου της δουλειάς, και όχι για κοινωνικές υποδομές είναι αποτέλεσμα της ταξικής  πολιτικής που ακολουθείται, ιδιέτερα τα τελευταία χρόνια, χρόνια της κρίσης.
Δεύτερον: το Πράσινο Ταμείο είναι κι αυτό μια αμαρτωλή σκανδαλώδης ιστορία αδιαφάνειας σχετικά με το που έχουν κατευθυνθεί οι πόροι του, τι έργα έχει χρηματοδοτήσει από την ίδρυση του μέχρι τώρα και ακόμη πιο σκανδαλωδώς στα μνημονιακά χρόνια που ζούμε, όπως και άλλοι πόροι των εργαζόμενων, βλέπε ειδικές εισφορές αλληλεγγύης που κατευθύνονται στο άπατο πηγάδι του δήθεν δημόσιου χρέους.
Η ΚΥΑ προβλέπει ότι η κοστολόγηση από τους παρόχους πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2017, ενώ η επιβολή των περιβαλλοντικών τελών αμέσως μετά την πρώτη αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων, δηλαδή η εφαρμογή του νέου πλαισίου ξεκινά υποχρεωτικά το 2018.
Το κείμενο αυτό παραδόθηκε σε κάθε σύμβουλο του Δήμου, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,προκειμένου να έχει γνώση για το τι θα ψηφίσει!!

Άμφισσα 14/7/2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου