Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ''ΠΟΛΙΤΕΣ'' ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

                                       
ΘΕΣΗ  των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

σχετικά με την “Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας”
Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ καταθέτουμε την επίσημη θέση μας σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη.
Εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε για την μελέτη αυτή είναι ότι: Εν τέλει και ενώ ο τίτλος της μελέτης είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Άμφισσας, δεν προσδιορίζεται σαφώς αυτό, ούτε αποδεικνύεται πότε δημιουργείται, δηλαδή ποιες είναι οι ώρες αιχμής ή χρονικές περίοδοι, σε ποια σημεία δημιουργείται, ποιες είναι οι αιτίες (π.χ. λειτουργία υπηρεσιών και η χωροθέτησή τους). Η μελέτη ασχολείται δήθεν με το κυκλοφοριακό, το οποίο δεν λύνει αλλά εντείνει, ενώ είναι εμφανής ο λόγος που εκπονήθηκε η μελέτη, και δεν είναι άλλος από το να δώσει στον Δήμαρχο το άλλοθι για την αλλαγή της εικόνας της πόλης με πεζοδρομήσεις. Όμως για την αλλαγή της εικόνας της πόλης δεν αρκούν οι πεζοδρομήσεις, πόσο μάλλον οι προτεινόμενες, που είναι σημειακές χωρίς συνέχεια και σε συνδυασμό με άστοχες μονοδρομήσεις που προτείνονται, πράγματι θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, αλλά από τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα που θα προκύψουν. Έτσι εκείνο που μένει από την μελέτη αυτή είναι ο προφανής της στόχος, αυτός των πεζοδρομήσεων. Και για τούτο τον λόγο ακριβώς ασχολείται όλη η Άμφισσα με την προσπάθεια υλοποίησης των προεκλογικών ταξιμάτων του Δημάρχου.
Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται κάποιες ειδικές διαπιστώσεις και τοποθετήσεις μας επί της μελέτης, που μας οδήγησαν και στο παραπάνω τελικό συμπέρασμά μας.
1. Διαπιστώσεις σχετικά με την “Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας”
Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι οι τοποθετήσεις μας σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να προσβάλλουν την επιστημονική εγκυρότητα της μελέτης ως προς την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται, όμως εκτιμούμε ότι υπάρχουν παραλήψεις ως προς τις μετρήσεις της κυκλοφορίας και παρεμβάσεις και υποδείξεις της δημοτικής αρχής και τρίτων προσώπων στους μελετητές, έτσι ώστε να μας δημιουργείται η εντύπωση ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης θα χειροτερέψει. Οι διαπιστώσεις προέκυψαν από τον εντοπισμό σημείων που μας προβλημάτισαν ύστερα από την μελέτη του κειμένου, από συζητήσεις με πολίτες της Άμφισσας, από την διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 26/08/2015 και από την προσωπική μας εμπειρία ως κατοίκων της πόλης της Αμφισσας. Τα σημεία αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να αναφερθούν και είναι τα εξής:
1.1 Ανάθεση του έργου
Ο Δήμος Δελφών αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου στο μελετητικό γραφείο LGK, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ανάδοχο μελετητή τον Λίγκα Ιωάννη. Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμ. 12/99/06.04.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
1.2 Επιστημονική μεθοδολογία της μελέτης και συλλογή στοιχείων
Στο δημοσιευμένο κείμενο της μελέτης και συγκεκριμένα μέσα από τα κεφάλαια 3.2 “Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων” και 3.3 “Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και επιπέδου εξυπηρέτησης”, γίνεται μία πλήρης και λεπτομερής αναφορά σχετικά με την επιστημονική μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο μελετητής καθώς και η επεξήγηση μαθηματικών τύπων, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάποιες μεταβλητές.
Στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ” της μελέτης, παρουσιάζονται τα έγγραφα με τα οποία έγινε η συλλογή ποσοτικών μεγεθών, χρήσιμα για την συμπλήρωση των μαθηματικών τύπων με αριθμούς, για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Να σημειωθεί ότι η συλλογή στοιχείων (όπως π.χ. ο αριθμός οχημάτων που περνούν από ένα σταθερό σημείο), πραγματοποιήθηκε σε κόμβους της περιοχής μελέτης, οι οποίοι φαίνονται στην εικόνα 3.1., στη σελίδα 17 της μελέτης.
Κάποια σημεία του κέντρου της πόλης (π.χ. στην διασταύρωση οδού Θοάντος με οδό Σταλλού), δεν έχουν εκληφθεί ως κόμβοι, οπότε δεν έχει γίνει συλλογή στοιχείων παρόλο που στα σημεία αυτά πραγματοποιούνται ριζικές αλλαγές. Περαιτέρω αναφορά στα σημεία αυτά γίνεται στην συνέχεια.
1.3 Επισήμανση αναφορών του κειμένου της μελέτης
Μέσα από την μελέτη του κειμένου της μελέτης, «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», προκύπτουν κάποια σημεία που μας δημιουργούν προβληματισμούς, απορίες και ενστάσεις.
Στην αρχή του κειμένου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.3, αναφέρεται ότι: “Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου κυκλοφοριακού σχεδιασμού για το κέντρο των σύγχρονων ελληνικών πόλεων, προκύπτει μέσα από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης”. Εκτιμούμε ότι τα κυκλοφοριακά προβλήματα της Άμφισσας δεν έχουν σχέση με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών γιατί αυτή είναι κατά κοινή ομολογία αρκετά περιορισμένη. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης έχουν σχέση με την άναρχη στάθμευση και την έλλειψη δημοτικών parking.
Στην παράγραφο 1.4, γίνεται αναφορά στο ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) το οποίο όπως αναφέρεται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για “...αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών σε αστικές περιοχές”, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με το κείμενο της μελέτης, η τήρηση των κανόνων του ΣΒΑΚ αποτελεί προϋπόθεση για την “...χρηματοδότηση διάφορων ερευνητικών έργων (όπως το SOLUTIONS ή το ADVANCE)”. Στην συνέχεια αναφέρεται ότι “...το ΣΒΑΚ είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει ορθό χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, ευέλικτες και αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες, κατάλληλες υποδομές για περπάτημα και ποδηλασία και χρήση καθαρών οχημάτων για τη μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών”. Εμείς διαπιστώνουμε ότι μέσα από τα έργα που προτείνονται από την μελέτη δεν προκύπτει αποτελεσματική διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, ούτε υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σχετικά με δημόσιες συγκοινωνίες και ποδηλασία.
Στην ίδια παράγραφο, σχετικά με το ΣΒΑΚ αναφέρεται ότι “...οι βασικές αρχές επιγραμματικά μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω άξονες:
 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης υγείας
 • Εξυπηρέτηση απαιτήσεων του πληθυσμού για μετακίνηση
 • Υποστήριξη της υγιούς & κοινωνικά δίκαιης οικονομικής δραστηριότητας
 • Μείωση κόστους μετακίνησης
 • Περιορισμός κόστους υποδομών
 • Ενεργειακή οικονομία και διατηρησιμότητα
 • Εξασφάλιση βιωσιμότητας συστήματος μεταφορών”
και ακόμη παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται: “Κάθε ΣΒΑΚ είναι ένας τρόπος για μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών σε αστικές περιοχές. Με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και τα νομικά πλαίσια των κρατών-μελών, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου σχεδίου είναι:
 • Ενοποιημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαθέσιμες μορφές μετακινήσεων
 • Σαφές όραμα, επιδιώξεις και ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων που ενσωματώνονται σε μια συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης
 • Συμμετοχική προσέγγιση που περιλαμβάνει τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς από την έναρξη και καθ 'όλη τη διαδικασία σχεδιασμού
 • Δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ - η βιωσιμότητα πλέον αποκτά κεντρικό ρόλο
 • Ανάλυση του πραγματικού κόστους μετακίνησης λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη”
Στο κείμενο της μελέτης δεν τεκμηριώνονται οι τρόποι και οι μέθοδοι που πραγματώνονται οι παραπάνω αρχές και τα χαρακτηριστικά του σχεδίου.
Στην παράγραφο 1.6 της μελέτης (Σκοπός και στόχος), αναφέρεται ότι: “Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα εστιάζουν στην ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της εμπορικής κίνησης, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων που θα είναι εύκολα προσπελάσιμοι τόσο στους δημότες της πόλης, όσο και στους επισκέπτες αυτής”. Όπως προκύπτει όμως από τα προτεινόμενα σενάρια δεν δημιουργείται ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων, πάρα μόνο μεμονωμένες πεζοδρομήσεις οδών ή τμημάτων τους, που θα επιφέρουν νέα και μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Σημειώνεται δε οτι η πλειονότητα των καταστηματαρχών που οι επιχειρήσεις τους θα προσβλέπουν στα υπο πεζοδρόμηση τμήματα, δεν είναι σύμφωνοι με τις πεζοδρομήσεις αυτές.
Στην παράγραφο 1.6 αναφέρεται επίσης ότι: “Σαφώς σε όλα αυτά τα μέτρα, βασικό ρόλο και λόγο θα έχουν και οι καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι πρώτοι θα δουν τις επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων. Έτσι θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην θίγονται οι μέχρι πρότινος τακτικές τους ενέργειες, κυρίως αυτές του ανεφοδιασμού των καταστημάτων τους…”. Αντίθετα με την αναφορά στην μελέτη, αρκετοί καταστηματάρχες εκφράζουν την απογοήτευσή τους και θεωρούν ότι προκύπτουν προβλήματα εφοδιασμού των καταστημάτων τους. Η δε μελέτη δεν αναφέρει τα μέτρα που μπορούν τα ληφθούν για να λυθούν τα προβλήματα ανεφοδιασμού των καταστημάτων.
Στην παράγραφο 1.5 αναφέρεται ότι: “ο πληθυσμός της πόλης αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί το έτος 2024 (εκτίμηση 13.311) έναντι του έτους 2011 (εκτίμηση 7.240), γεγονός που θα έχει επιρροή και επίδραση και στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση”. Αυτή την εκτίμηση προτιμούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη!
1.4 Σενάρια κυκλοφοριακής οργάνωσης
Ως αποτέλεσμα της επιστημονικής μεθοδολογίας και την στοιχείων που προέκυψαν από τις μετρήσεις, ο μελετητής προτείνει μέσω δύο σεναρίων την πραγματοποίηση έργων στο κέντρο της πόλης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο κεφάλαιο 1.2 “Περιοχή Μελέτης”. Στα δύο σενάρια, περιλαμβάνονται προτάσεις για μία σειρά έργων που συνοψίζονται σε:
α) πεζοδρομήσεις οδών
β) μονοδρομήσεις οδών
γ) στάθμευση
δ) χωροθέτηση λαϊκής αγοράς και
ε) άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Διατηρούμε τις αμφιβολίες μας και επιφυλασσόμαστε σχετικά με κάποιες αλλαγές που προτείνει η μελέτη. Συγκεκριμένα:
- Οδός Γιαγτζή
Πεζοδρομούμενης της Γιαγτζή σε συνδυασμό με την προτεινόμενη μονοδρόμηση της Σταλλού (κίνηση οχημάτων μόνο προς Μητρόπολη), η οδός Επισκόπου Φιλοθέου θα δέχεται την κίνηση της μισής πόλης και συγκεκριμένα τα οχήματα από την συνοικία Αγίου Αθανασίου, από τον Συνοικισμό μέσω της οδού Αγίων Θεοδώρων, από την οδό Σταλλού, από την οδό Θοάντος, από την οδό Γάτου και απο όλες τις συμβαλλόμενες με τις οδούς αυτές μικρότερες οδούς.
Εφόσον αποτελεί προεκλογική δέσμευση η πεζοδρόμηση της οδού Γιαγτζή ή αν αποφασιζόταν η πεζοδρόμηση για τον καλλωπισμό της πόλης, καλό θα ήταν η μελέτη να είχε πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα της κίνησης από όλες τις εποχές του χρόνου και ιδιαίτερα τις περιόδους των εορτών όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη καθώς και σε ωράρια πέρα των πρωινών ωρών. Επίσης θα έπρεπε να έχουν ληφθεί δεδομένα της κίνησης και από άλλα σημεία, όπως από την οδό Αγίων Θεοδώρων, που έρχεται από τον συνοικισμό και την οδό Σάθα που δέχεται οχήματα από το βόρειο και ανατολικό τμήμα της πόλης .
-Οδός Παπαχρήστου
Στο πρώτο σενάριο, η οδός Παπαχρήστου πεζοδρομείται μέχρι το ύψος της Εθνικής Τράπεζας και το πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Θοάντος, παράπλευρα της τράπεζας, μετατρέπεται σε δρόμο μονής κατεύθυνσης με είσοδο των οχημάτων στην οδό Γάτου που είναι η πρώτη παράλληλη οδός της Παπαχρήστου, παρόλο που ήδη υπάρχει άλλη είσοδος στην οδό Γάτου από την Ανδρούτσου. Είναι ακατανόητο σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει η εισοδος οχημάτων στην Γάτου και από την Παπαχρήστου. Αυτό το σενάριο έρχεται σε σύγκρουση και με την γενική τοποθέτηση του Δήμου περί ενιαίας πεζοδρόμησης του κέντρου. Η ακύρωση δε του μικρού πεζοδρομημένου τμήματος παράπλευρα της Εθνικής Τράπεζας, δεν εγγυάται την δυνατότητα τροφοδοσίας των καταστημάτων επί της οδού Παπαχρήστου και προϋποθέτει το ξήλωμα δέντρων (μουριές).
Στο δεύτερο σενάριο, η οδός Παπαχρήστου πεζοδρομείται εξ ολοκλήρου ενώ παραμένει ο πεζόδρομος παραπλεύρως της Εθνικής Τράπεζας. Στο συγκεκριμένο σενάριο, έχουν καταγραφεί οι περιπτώσεις πέντε καταστημάτων επί της Παπαχρήστου που από την εφαρμογή του σεναρίου αυτού αποκτούν αμέσως πρόβλημα εφοδιασμού και σχετική πρόταση-λύση του προβλήματος αυτού στην μελέτη δεν αναφέρεται.
-Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σταλλού, πεζοδρόμηση τμήματος οδού Ανδρούτσου (παράπλευρα πλατείας Ησαΐα) και μονοδρόμηση τμήματος οδού Σαλώνων
Σχετικά με το τμήμα της οδού Σταλλού που δίνεται για πεζοδρόμηση και στα δύο σενάρια, όπως και για τον δρόμο της νότιας πλευράς της πλατείας Ησαΐα (συνέχιση τους οδού Ανδρούτσου), θεωρούμε ότι τέτοιες επιλογές δεν θα διευκολύνουν την κυκλοφορία οχημάτων.
Το ίδιο ισχύει και για την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σαλώνων, από την πλατεία Ησαΐα, μέχρι την διασταύρωση με την οδό Γιδογιάννου.
Όσον αφορά την πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Σταλλού από το ύψος της πλατείας Ησαΐα έως την διασταύρωση των οδών Θοάντου και Σταλλού, στον χάρτη της εικόνας 3.1, στη σελίδα 17 της μελέτης, φαίνεται ότι δεν διενεργήθηκε καμία καταμέτρηση διερχόμενων οχημάτων και η συγκεκριμένη διασταύρωση δεν χαρακτηρίζεται ως κόμβος. Το ίδιο αφορά και για τον κόμβο της οδού Σαλώνων με την περιμετρική οδό της πλατείας Ησαΐα.
-Πλατεία Ησαΐα
Η τοποθέτηση πλαστικών κώνων στα σημεία που προτείνονται στο σενάριο 1, πιστεύουμε ότι δεν θα περιορίσει, ούτε θα αποτρέψει το παρκάρισμα οχημάτων περιμετρικά της πλατείας. Επίσης η μονοδρόμηση της οδού Σαλώνων, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξόδου από την πλατεία θα δημιουργήσει κυκλοφοριακό φόρτο σε όλες τις άλλες οδούς εντός του κέντρου της πόλης.
Η πεζοδρόμηση τμήματος του δρόμο της νότιας πλευράς της πλατείας Ησαΐα (συνέχιση της οδού Ανδρούτσου) που προτείνεται στο δεύτερο σενάριο, που αποτρέπει την κυκλική ροή οχημάτων στην πλατεία Ησαΐα, πιστεύουμε επίσης ότι θα δημιουργήσει κυκλοφοριακό φόρτο σε όλες τις άλλες οδούς εντός του κέντρου τις πόλης -σε συνδυασμό πάντα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο οριζόμενο ως κέντρο της πόλης.
-Οδός Καραϊσκάκη
Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης της οδού Καραϊσκάκη, η οδός παρουσιάζει (σύμφωνα με την μελέτη, στον κόμβου Καραϊσκάκη – Σαλώνων) αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Η κατάργηση της ανοδικής πορείας θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της Σαλώνων. Επίσης καταργείται η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση προς το Νοσοκομείο.
-Λαϊκή αγορά
Στην παράγραφο 3.5 της μελέτης τονίζεται: ‘’Επιπλέον η χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς είναι σε περιοχή με πολλές κατοικίες, γεγονός που προκαλεί τη δυσαρέσκεια των ιδιοκτητών των ακινήτων’’.Και στα δύο σενάρια της μελέτης η Λαϊκή Αγορά μεταφέρεται μεν, αλλά και πάλι σε περιοχές με πολλές κατοικίες. Έχει άραγε υπολογίσει ο Δήμος την πιθανή “δυσαρέσκεια” των κατοίκων των περιοχών που πρόκειται να μεταφερθεί η Λαϊκή Αγορά;
-Δημοτικά Parking
Γενικά, παρατηρείται έλλειψη δημοτικών parking. Ο δήμος οφείλει να εξασφαλίσει την δημιουργία δημοτικών parking περιμετρικά του οριζόμενου ως κέντρο της πόλης, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες από το κέντρο γειτονιές, αλλά και οι επισκέπτες. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης οφείλονται στην έλλειψη χώρων στάθμευσης (parking) και στην άναρχη στάθμευση.
2. Τοποθετήσεις Πολιτών στο Προσκήνιο
2.1 Σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπονται στην μελέτη
Στην γενική φιλοσοφία της παράταξης “Πολίτες στο Προσκήνιο”, οι πεζοδρομήσεις οδών, η προτίμηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (όπως το ποδήλατο και η πεζοπορία) καθώς και τα έργα υποδομής που αναδεικνύουν το πράσινο και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μιας πόλης, κατέχουν πρωταρχικό ρόλο. Η διαφωνία μας είναι στην τακτική και την μεθοδολογία που ακολουθείται από τον Δήμο, για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή προς το κυκλοφοριακό πρέπει να είναι προσεχτική, ώστε να μην φέρει αντίθετα αποτελέσματα (π.χ. η πεζοδρόμηση ενός δρόμου θα μεταφέρει την κίνηση σε άλλες οδούς, όπου πιθανόν να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση). Επίσης θεωρούμε πως η παρότρυνση των πολιτών να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, πρέπει να γίνεται με άλλα μέσα χωρίς να δυσχεραίνει τις μετακινήσεις με ΙΧ. Ο Δήμος οφείλει σε κάθε αλλαγή στο κυκλοφοριακό να προνοήσει για τα προβλήματα που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις με ΙΧ μετά την πραγματοποίηση του έργου και όχι να επενδύσει σε μία απότομη “αλλαγή νοοτροπίας”, κάνοντας απλά το παρκάρισμα και τις μετακινήσεις με ΙΧ δυσκολότερες.
Επίσης θεωρούμε ότι η πεζοδρόμηση οδών πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρη αναφορά στους λόγους για τους οποίους επιδιώκεται κάτι τέτοιο και με την ανάλογη δέσμευση και προσανατολισμό στην μελλοντική συντήρηση των έργων. Στην Άμφισσα είναι έντονο το φαινόμενο χρησιμοποίησης πεζοδρόμων για στάθμευση οχημάτων καθώς και πεζοδρόμων παραμελημένων, που δεν καθαρίζονται και δεν διαθέτουν επαρκή φωτισμό.
Τέλος, σχετικά με την αρχιτεκτονική, θεωρούμε ότι οι πεζόδρομοι, οι πλατείες και γενικά τα δημόσια έργα θα πρέπει να συνάδουν με την αισθητική της πόλης και να γίνεται χρήση των ανάλογων υλικών και όχι χρήση υλικών “ξένων” στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πόλης.
2.2 Γενικές θέσεις “Πολιτών στο Προσκήνιο”
Η δημοτική παράταξη “Πολίτες στο Προσκήνιο” πιστεύουμε ότι ο προσανατολισμός του Δήμου πρέπει να στραφεί προς την προσέλκυση ανθρώπων, μόνιμων κατοίκων ή προσωρινών, στην πόλη της Άμφισσας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:
 • Την τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων (ταμπάκικα, αρχαιολογικό μουσείο, οικία Πανουργια, μουσείο ελιάς, μουσείο Παπαλουκά κτλ) και προώθηση για τουριστική προσέγγιση
 • Προσέγγιση νέων στην πόλη με την δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών.
 • Διεκδίκηση ακαδημαϊκών τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γεωπονική σχολή).
Τα παραπάνω αποτελούν τις παρατηρήσεις μας επί της κυκλοφοριακής μελέτης της Αμφισσας και τις θέσεις και προτάσεις μας για την ουσιαστική αλλαγή της πόλης της Αμφισσας .

Η δημοτική παράταξη Δ.Δελφών
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου