Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

''ΠΟΛΙΤΕΣ'' : ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ανανέωση)

Ενηλικίωση...

   Επραγματοποιήθη την παρελθούσα Κυριακή 9-10-2016 όπως ήταν προγραμματισμένη, η Γενική Συνέλευση των μελών της δημοτικής παρατάξεως ‘’Πολίτες στο Προσκήνιο’’, όπου στο ‘’Κυριακοπούλειο’’ στην Ιτέα, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μέλη και φίλοι της παρατάξεως από ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Δελφών. 
 Έτσι λοιπόν, άνθρωποι από την ορεινή Φωκίδα, τις νότιο-ανατολικές περιοχές της και από το κέντρο της, εθυσίασαν την Κυριακάτικη ραστώνη τους και ήλθαν στην Ιτέα, για να συζητήσουν, να προβληματισθούν και να σχεδιάσουν το μέλλον της παρατάξεώς των. Ήλθαν εδώ για να ακούσουν τα κατά τόπους θέματα και δράσεις, να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Κοινωνίες μέσα στον Δήμο Δελφών και να σχεδιάσουν το πως, μέσα από τις διαδικασίες και τις δυνατότητες των Δημοτικών Υπηρεσιών, θα γίνει δυνατή η προς την ανάπτυξη στροφή, της τόσο αδικημένης και από πολλών ετών κακοδιαχειριζόμενης περιοχής μας.

   Έγινε απολογισμός δράσεων. Έγιναν εκτενείς αναφορές για τις εύστοχες παρεμβάσεις των εκλεγμένων μελών της παρατάξεως σε όλα τα αυτοδιοικητικά επίπεδα και υπήρξε έντονος προβληματισμός, για την παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου, προς τους κατοίκους.
   Στις εν δυνάμει προοπτικές και στοχεύσεις της παρατάξεως, είναι η αύξηση των εκλεγομένων μελών της στα κατά τόπους Τοπικά Συμβούλια και βεβαίως στο Δημοτικό. Αυτή δε, η ανοδική σε ψήφους πορεία της παρατάξεως, είναι καταγεγραμμένη στα δύο εκλογικά αποτελέσματα για τον Καλλικρατικό Δήμο Δελφών, όπου το 2010, με την πρώτη εμφάνιση της κινήσεως εξελέγη 1 (ένας) Δημοτικός Σύμβουλος και στις τελευταίες εκλογές του 2014, εξελέγησαν 3 (τρεις) Δημοτικοί και 9 (εννέα) Τοπικοί Σύμβουλοι.
Στο τέλος, με απόφασή τους  οι Σύνεδροι, ανανέωσαν την θητεία των ήδη υπαρχόντων μελών της Γραμματείας της παρατάξεώς των, θέμα το οποίο αναφερόταν και στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Η παρουσίαση και η θεματολογία της Γ.Σ. εδώ


1 σχόλιο: