Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

''ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ'' : ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟ

Η Δωρική Αδελφότητα ετοιμάζει βιβλίο με τίτλο 

"Θρύλοι για τη Δωρίδα"

Η Δωρική Αδελφότητα −ως πολιτιστικός οργανισμός των χωριών της Δωρίδος - μετά την πετυχημένη έκθεση «βιβλίων και εφημερίδων με αναφορά στη Δωρίδα» που πραγματοποιήθηκε σε Ευπάλιο- Ποτιδάνεια- Κροκύλειο και η οποία θα επαναληφθεί στην Αθήνα μέχρι τέλος του έτους,
στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, έχει εντάξει την συγγραφή βιβλίων (κυρίως ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου) με σκοπό να φωτισθεί το πολιτιστικό παρελθόν και παρόν του τόπου μας. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. της Δ∕Α αποφάσισε την έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο «Θρύλοι για την Δωρίδα» για την διάσωση και ανάδειξη αυτού του πολύτιμου πολιτιστικού πλούτου της Δωρίδας. Στο πλαίσιο αυτό:

Πρώτον: Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της εκπόνησης του βιβλίου έχει συσταθεί ειδική εθελοντική ομάδα εργασίας (ίδια με αυτή που είχε ασχοληθεί, με την έκθεση βιβλίων- εφημερίδων της Δ∕Α) που θα κάνει τη συλλογή- επεξεργασία- συγγραφή κειμένων και άλλων στοιχείων για το βιβλίο.

Δεύτερον: Ζητάμε την συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τα Τοπικά Συμβούλια, την Δημοτική Αρχή και τους ανθρώπους των γραμμάτων του τόπου μας, παρέχοντας στην ομάδα εργασίας της Δ∕Α χρήσιμο υλικό και πληροφορίες για τους θρύλους και τις παραδόσεις του τόπου μας. Μπορείτε να μας αποστείλετε στοιχεία που αναφέρονται σε σημαντικούς θρύλους της περιοχής σας και ειδικότερα:

− ό,τι είναι καταγεγραμμένο σε βιβλίο ή εφημερίδα ή
− σε δικό σας κείμενο γραμμένο για τον συγκεκριμένο θρύλο.

Επιπλέον τα μέλη της ομάδας εργασίας θα είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, διευκρινίσεων και άλλων στοιχείων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το βιβλίο αυτό θα περιέχει και πρόσθετα ενημερωτικά- πληροφοριακά στοιχεία για περιβαλλοντικές - πολιτιστικές διαδρομές, πολιτιστικές υποδομές, σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες των Συλλόγων (γιορτές κ.λπ.) καθώς και για τον πολιτιστικό χάρτη της Δωρίδας. 

Σε πρώτη φάση θα γίνει η συγγραφή του βιβλίου και σε επόμενη φάση η παραγωγή του σε αρκετά αντίτυπα, εξετάζοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης εκπόνησης αυτού από τα τρέχοντα προγράμματα ή από χορηγούς. Τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου θα ανήκουν στη Δ∕Α. Η ομάδα εργασίας για τη συγγραφή του βιβλίου θα είναι εθελοντική και όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση του βιβλίου, αρκετά από αυτά θα διατεθούν στους Συλλόγους και τα Τοπικά Συμβούλια.

Η ομάδα εργασίας της Δ∕Α για την συγγραφή του βιβλίου και για την συλλογή στοιχείων εκπόνησης αυτού είναι:

1) Μπέσκος Δημήτριος (μέλος Δ.Σ. της Δ∕Α Υπεύθυνος σε θέματα Πολιτισμού)
Τηλ: 6940116735, e−mail: dimitris.beskos@gmail.com

2) Καλαντζής Δ. Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικός και μέλος Δ.Σ. της Δ∕Α)
Τηλ: 6972438492, e−mail: filothei.doridos@gmail.com

3) Ηλιόπουλος Ιωάννης (συνταξιούχος δάσκαλος και λαογράφος)
Τηλ: 6982617829, e−mail: giannoszorianos@yahoo.com

4) Αναγνωστοπούλου Λένα (Φιλόλογος)
Τηλ: 6937640697, e−mail: lena8797@gmail.com

5) Αλεξανδρής Χαράλαμπος (Πρόεδρος Συλλόγου Δροσάτου)
Τηλ: 6944615958

Ευελπιστούμε στην αρωγή σας και σε μια στενότερη συνεργασία για το πολιτιστικό μέλλον των χωριών μας και της Δωρίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου