Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ''ΚΑΛΟΥΝ'' ΚΟΣΜΟ...


Δεν άργησαν.
Λέτε;...

   Όταν προ 3 μηνών περίπου είχε δημοσιο- ποιηθεί η καταγγελία του Δημητρίου Μπάκα με την λεπτομερέστατη περιγραφή του ‘’έργου’’ της βελτιώσεως του Πολυχώρου Πληροφορικής-Λαογραφίας (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων), είχε ενημερωθεί δεόντως και η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αμφίσσης, από κοινού με την Διεύθυνση Επιθεωρητών Δημοσίας Διοικήσεως. Από εκεί, με την σειράς του ειδοποιήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων,
ως κατ’ εξοχήν αρμόδιο για τον έλεγχο των καταγγελλομένων. Το οποίο επίσης με την σειρά του, μετά από την πρώτη επαφή με τους εδώ ‘’αρμοδίους’’ στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών, επανήλθε και με επιστολή του, εζήτησε γραπτώς τις δέουσες εξηγήσεις από την Διεύθυνση. 
 ...Οι οποίες Τεχνικές Υπηρεσίες, τώρα και αυτές με την σειρά τους, εζήτησαν την συμπαράσταση του Δήμου.
Έτσι με επιστολή τους προς την Οικονομική Επιτροπή, παρακαλούσαν να εξετασθεί το ενδεχόμενο χορηγήσεως Νομικής Υποστηρίξεως στην Υπηρεσία τους.

Άρχισαν να σοβαρεύουν τα πράγματα. Όπως από καιρού θα έπρεπε. 
 Και κάποιος, αισθάνθηκε την ανάγκη ‘’Νομικής Υποστηρίξεως’’, προκειμένου να υπογράψει μια απαντητική επιστολή για το τι έγινε σε εκείνο το λεηλατημένο κτήριο.

   Η Οικονομική Επιτροπή, στην Συνεδρίασή της, στις 6-10-2016 (προ δύο ημερών δηλαδή), με παρόντα τα 6 (έξι) από τα 9 (εννέα) μέλη της, αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως Νομικό Υποστηρικτή της Διευθύνσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έναν δικηγόρο εξ Αμφίσσης, μιας και ο Δήμος Δελφών δεν διαθέτει Νομική Υπηρεσία. (ΑΔΑ : ΨΚΓΩΩ9Θ-ΖΗΨ/7-10-2016 απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε)

  Με ανυπομονησία αναμένουμε την εξέλιξη της υποθέσεως και ενδεχομένως η ονοματολογία και η από καιρού εφαρμοζομένη μέθοδος για την ...απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για αυτού του είδους τα έργα στην περιοχή μας, να μας ‘’ρίξει από τα σύννεφα’’!...

Από Καστελλίων άρξασθε’’.   Λέτε;... 

***************************************   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου