Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

''ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ''ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.'' ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (αναμέ- νεται η υλοποίησή τους)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1η Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με το Α.Π:25400/27-10-2016 έγγραφο του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διεξήγαγε σε Εθνικό επίπεδο για την επιλογή φορέων (Αναπτυξιακών Εταιρειών), που θα εφαρμόσουν τοπικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Μ.19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ συμμετείχε στο διαγωνισμό καταθέτοντας Φάκελο Υποψηφιότητας – Πρότασης Τοπικού Προγράμματος Δημόσιας Δαπάνης ποσού 8 εκ, ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 10,3 εκ ευρώ.
Ειδικότερα μεταξύ συνολικά 48 φακέλων υποψηφιότητας Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό, η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) κατόπιν της αξιολόγησης (βαθμολόγησης-τελικής κατάταξης), σε ότι αφορά την ποιότητα της πρότασης της και την ικανότητα της ως φορέας υλοποίησης- εφαρμογής, κατέλαβε την 28η θέση πανελλαδικά, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ 6 συνολικά φορέων - φακέλων υποψηφιότητας που κατέθεσαν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τους όρους του διαγωνισμού βασικό κριτήριο μεταξύ άλλων κριτηρίων, για τα χρήματα που θα κατανεμηθούν τοπικά, θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάταξης που έλαβαν οι συμμετέχουσες Αναπτυξιακές Εταιρείες σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, με βάση την βαθμολογία τους. Ως εκ τούτου η 1η θέση που έλαβε η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θεωρείται σημαντική για την κατανομή αυξημένων πόρων στην Φωκίδα από το Μ.19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ ευχαριστεί τον επικεφαλής της Ομάδας Έργου κατάρτισης της πρότασης Γεν. Διευθυντή της εταιρείας κ. Χρήστο Γάτο , τα στελέχη της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε , τους φορείς, τον τοπικό πληθυσμό και όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν σημαντικά στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασης του τοπικού προγράμματος. Η ως άνω επιτυχημένη συμμετοχή της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε και με καλή σειρά κατάταξης στον ως άνω διαγωνισμό δημιούργησε για την Φωκίδα συνθήκες διεκδίκησης σημαντικών πόρων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο που περνά η χώρα μας. Επιπλέον το Δ.Σ της Εταιρείας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, των φορέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε
& της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER
Ευάγγελος Κατσαγούνος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου