Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

ΒΟΥΛΗ : ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΖΥΓΙΑ !!...

Συγγελίδης κατά Ελληνικού Δημοσίου

   Ο κος Πολυχρόνης Συγγελίδης, έμπορος αυτοκινήτων, το 2003 ενυμφεύθη  την Μιλένα Αποστολάκη, εν όσο εκείνη ήταν βουλευτής στην Ελληνική Βουλή.  Το 2004 όμως χώρισαν και το 2005 με κοινή συναίνεση εκδόθηκε το διαζύγιό τους.  Είχαν αποκτήσει όμως ένα παιδί, του οποίου την επιμέλεια κράτησε η μητέρα, με τον πατέρα να έχει την δυνατότητα επαφής και συναναστροφής με το παιδί του, σε τακτές ημερομηνίες και ώρες.  Κατά τα φαινόμενα, η διαδικασία επαφών πατέρα - υιού, δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα ο Πολ. Συγγελίδης μέσω της Δικαστικής οδού, να ζητήσει τα αναλογούντα δικαιώματά του στο παιδί του, από την πρώην σύζυγό του, ζητώντας επιπροσθέτως και επιδίκασή της με 10 ευρώ, ως αποζημίωσή του για ηθική βλάβη.  Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου όμως της Βουλής, αρνήθηκε να άρει την βουλευτική ασυλία της κας Αποστολάκη (εξακολουθούσε να είναι βουλευτής) προκειμένου να δικαστεί, με αποτέλεσμα ο κος Συγγελίδης να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), κατά του Ελληνικού Δημοσίου.   Η προσφυγή του με αριθμό 24895/1-6-2007 συζητήθηκε στις 11-2-2010 με πρόεδρο του Δικαστηρίου την κα Nina Vajic και με ψήφους 6-1 δικαίωσε τον Συγγελίδη και επέβαλε και πρόστιμο 12.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο για ηθική βλάβη και άλλες 7.000 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Το δε Ελληνικό Δημόσιο, έπρεπε να καταβάλλει το πρόστιμο εντός 3 (τριών) μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση, θα είχε καταστεί οριστική. Στην περίπτωση όπου η καταβολή  του προστίμου καθυστερούσε πέραν των 3 μηνών, επιβάλλεται επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο δανεισμού της Ε.Κ.Τ. πλέον 3%.  (http://www.nsk.gov.gr/webnsk/search_edad.jsp)

    Σύμφωνα με την Συνθήκη, άρθρο 44 παρ. 2, μια απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. καθίσταται οριστική όταν :
1.   Οι διάδικοι συμφωνήσουν ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν την σύγκλιση της ευρείας σύνθεσης του Δικαστηρίου για επανεξέταση της απόφασης, άρα συμφωνούν με την απόφαση και
2.   Όταν παρέλθουν 3 μήνες από την έκδοσή της.
Φυσιολογικά το Ελληνικό Δημόσιο έπρεπε, ή να συμφωνήσει με την απόφαση και να επιτρέψει την άρση της βουλευτικής ασυλίας στην Μιλένα Αποστολάκη, οπότε θα έδινε την ευκαιρία στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποφανθεί για το πρόβλημα των δύο τέως συζύγων, ή θα έπρεπε να ζητήσει την σύγκληση της ολομέλειας του Ε.Δ.Δ.Α., με το ενδεχόμενο να δικαιωθεί το ίδιο, καλύπτοντας ταυτοχρόνως και την βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ..  Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα ήσαν μεγαλύτερα από το επιβληθέν πρόστιμο.
    Όπως ήταν αναμενόμενο και στο γενικότερο πνεύμα της Κυβερνητικής ανικανότητας, το Δημόσιο δεν έκανε τίποτε από τα δύο, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επανέλθει (από μόνο του;) και να επιβάλλει ένα ημερήσιο πρόστιμο στο Ελληνικό Κράτος, έως ότου συμμορφωθεί με την απόφασή του.  Το ύψος του ημερησίου προστίμου είναι εξωπραγματικό και δεν γνωρίζουμε εάν το Ελληνικό Δημόσιο έσπευσε τώρα, να τακτοποιήσει την εκκρεμμότητα με την (ακόμη) βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη.  Διαφορετικά, το ''καπρίτσιο'' της θυγατρός του πρώην αργηγού της Πολεμικής μας Αεροπορίας και τέως βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δημητρίου Αποστολάκη, θα μας στοιχίσει όσον η ετήσια λειτουργία ενός μικρού Νοσοκομείου της χώρας μας, ή για να έχουμε την σύγκριση και σε τοπικό επίπεδο, όσον θα στοίχιζε ο πλήρης εξοπλισμός και ανακατασκευή, της Μαρίνας Ιτέας.

Καθώς όμως, όλοι μας έχουμε καταλάβει, αυτά γίνονται για να σωθεί η Χώρα!  Αλήθεια!

(σ. Επίκουρου :  Προσφάτως ο Όμιλος Συγγελίδη (Citroen, Lancia, Jeep, Fiat, Scoda, Chrysler,KIA), έγινε χορηγός της Α.Ε.Κ.  Ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας Δημήτρης Μελισσανίδης, είναι και ο νέος ιδιοκτήτης του Ο.Π.Α.Π., το δε κτήριο στο οποίο στεγάζεται ο Οργανισμός, είναι ιδιοκτησία των αδελφών Πολυχρόνη και Ιωάννη Συγγελίδη.  Ο δε Ιωάννης Συγγελίδης ήταν ο πρώην πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου