Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Γραφείο Τύπου Δήμου Δελφών 

23 Μαΐ 2023, 

Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Δελφών

Χρ. Πονήρη – Σεγδίτσα: «Ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής προσφοράς»

 

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, μετά τη συγκρότησή της, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Δελφών, σε άριστο κλίμα και με διάθεση των συμμετεχόντων για ουσιαστική δουλειά σε ζητήματα που αφορούν στους τομείς δράσης της.

Ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν:

·        Να γίνουν ενέργειες για τη λειτουργία συμβουλευτικού κέντρου κακοποιημένων γυναικών, σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

·        Να διοργανωθεί ημερίδα με θέμα την αναδοχή και υιοθεσία

·        Να γίνουν ενέργειες για ανεύρεση καταλύματος προσωρινής φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευπαθών ομάδων (όπως ενημέρωσε ήδη ο Δήμος Δελφών με σχετικό Δελτίο Τύπου (22/5/2023-ΔΤ Ο Δήμος Δελφών εξασφαλίζει χώρο προσωρινής φιλοξενίας) η απόφαση υλοποιήθηκε με επιτυχία)

Επίσης, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Δελφών αποφάσισαν να συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, εστιάζοντας σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της, με σκοπό, αφενός την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν και αφετέρου τη διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ενημερωτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας λαμβάνει υπ’ όψιν τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης επ’ αυτής, με σκοπό την ένταξη των στόχων αυτών στις πολιτικές του Δήμου και στην κατάρτιση των Δημοτικών Σχεδίων Ισότητας. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών, κ. Χρυσούλα Πονήρη – Σεγδίτσα, σε δήλωσης της σημειώνει: «Έχοντας ως κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, για τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας, αλλά και την άμεση παρέμβαση όπου απαιτείται με τη δέουσα διακριτικότητα που επιτάσσει η κάθε περίσταση, η Επιτροπή Ισότητας φιλοδοξούμε να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς».


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου