Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ "ΑΝ,ΦΩ. Α.Ε." ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους δικαιούχους κατά την 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 CLLD LEADER ΠΑΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ.
και την διενέργεια του δειγματοληπτικού - διοικητικού ελέγχου επί των αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δημοσιοποιεί στον τοπικό πληθυσμό και ενημερώνει τους υποψηφίους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση, επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τα οποία αποτυπώνονται στον παρακάτω προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων αξιολόγησης.


Ο ως άνω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.


Παράλληλα με την παρούσα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με επιστολή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών εντός 15 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους.
Για την «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής

Πρόεδρος του Δ.Σ. και της ΕΔΠ CLLD LEADER

1 σχόλιο:

  1. Είναι πολλά τα λεφτά Θυμιο. Λεφτά υπήρχαν, υπάρχουν, πάντα μόνο για τούς έξυπνους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή