Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 5ης ΔΟΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΟΣ

Με δύο Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν συνολικά 114.426.328,45 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.
Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ.
Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη τακτική 5η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.
Αναλυτικότερα για τους Δήμους : Με την αριθμ. 28698/12.5.2020 Απόφασή της, κατανέμονται  106.536.079,94 ευρώ από τους ΚΑΠ  των Δήμων, ως Ε’ τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

: Από τον κατάλογο με τους επιμεριζόμενους ανά Δήμο πόρους, δημοσιεύουμε μόνον το τμήμα όπου αναφέρονται οι δυο Δήμοι της Φωκίδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου