Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Ο ΦοΔΣΑ, Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - Δελτίον Τύπου   ΑΜΦΙΣΣΑ 07.11.2019
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 19/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η καθημερινότητα του Πολίτη στην κορυφή
της ατζέντας του Δήμου Δελφών»

Στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δελφών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης, είναι δίχως καμία διαπραγμάτευση στην κορυφή της λίστας. Τούτο υπήρξε προεκλογική μας δέσμευση, ανεξάρτητα από τους νέους στόχους που θέτει η αναθεωρημένη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τους παράλληλους στόχους του εγκεκριμένου Εθνικού σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έως σήμερα παρέχονταν από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας (ΦοΔΣΑ), ως υποστηρικτικές δράσεις, καθώς ο κύριος σκοπός του είναι η διαχείριση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). Η σύμβαση μέσω της οποία ο Δήμος Δελφών τις ελάμβανε έληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2019, με συνέπεια η νέα Διοίκηση του Δήμου να κληθεί να πάρει την πολιτική απόφαση για το πώς θα πορευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον τομέα αυτό, έχοντας πάντα ως κύριο στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Εξετάζοντας το σύνολο των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας, καταλήξαμε στην απόφαση να προχωρήσουμε σε διαδικασία αναζήτησης ιδιώτη, ο οποίος θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες συμπληρωματικά με το προσωπικό του Δήμου, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί πως εξέφρασε τη θετική του άποψη στην πρότασή μας. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου του 2019 και βάσει αυτής, όπως απορρέει και από τη μελέτη που εκπονήσαμε, ο Δήμος θα δαπανήσει το ίδιο ποσό με εκείνο των τελευταίων ετών, με τη διαφορά όμως ότι θα έχει στη διάθεση του τομέα της καθημερινότητας σχεδόν διπλάσιο προσωπικό!
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής σε δήλωσή του σχετικά με το θέμα τόνισε: «Η καθημερινότητα του Πολίτη είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, διαμέσου και της δυνατότητας που μας δίνει η ψήφιση του άρθρου 179 του νέου αναπτυξιακού Νόμου». Και συνέχισε καταλήγοντας: «Κύριος στόχος μας είναι να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στον τομέα αυτό, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο Δελφών να υλοποιήσει σε βάθος χρόνου το σύνολο των παρεμβάσεων που επιθυμεί, πατώντας όμως πάνω σε μία σταθερή, ρεαλιστική και κυρίως υγιή βάση δεδομένων. Οι σημαντικές τομές στη λειτουργία του Δήμου Δελφών θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολιτών».

Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου