Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΥΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

ΙΤΕΑ 1-8-2016


                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Την Δευτέρα 1/8/2016 το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων Νερού BIOLAB της Πάτρας έστειλε στην Δημοτική μας κίνηση ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ τα αποτελέσματα της Ανάλυσης των Δειγμάτων του Νερού που ελήφθησαν για λογαριασμό της παράταξης μας.
Ενεργήσαμε με τον τρόπο αυτό, συλλέγοντας δείγματα Νερού, παράλληλα με την συμβεβλημένη με τον Δήμο Δελφών εταιρεία στις 28/7/2016 κατά την Δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στην Δ.Ε. Ιτέας, με αφορμή τις Δημόσιες αντεγκλήσεις και τα αντιπαραθετικά δημοσιευμένα αποτελέσματα μετρήσεων για το πόσιμο νερό μεταξύ Δήμου και ΠΑΚΟΕ.
  Τα δείγματα που από κοινού συλλέξαμε ήταν τέσσερα (4) και για τα δύο εργαστήρια.
Παρακολουθώντας την διαδικασία λήψης Δείγματος Νερού, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ήμασταν παρόντες συλλέξαμε ένα ακόμα δείγμα, πέμπτο (5ο), στο δυτικό άκρο της Ιτέας. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης και αυτού του δείγματος δημοσιοποιούμε σήμερα, χωρίς την μέτρηση για το Υπολειπόμενο χλώριο που δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Όπως θα διαπιστώσετε οι μετρήσεις και στο δείγμα αυτό είναι εντός των ορίων των υπολοίπων τεσσάρων μετρήσεων.
Η παράταξής μας πήρε την πρωτοβουλία για την παράλληλη δειγματοληψία, επειδή πιστεύουμε πως η Γνώση είναι το πρώτο και ισχυρότερο όπλο αντιμετώπισης και λύσης του κάθε προβλήματος. Δεν δίνουν λύση οι ασάφειες, οι μισές αλήθειες, οι ψευδείς ειδήσεις. Με το πόσιμο νερό δεν θα παίξει κανένας.
Ευχαριστούμε τους Δημότες του Δήμου μας που μας ενίσχυσαν οικονομικά στην προσπάθειά μας αυτή και μας προτρέπουν να συνεχίσουμε δηλώνοντας δίπλα μας και αρωγοί μας.

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα των Αναλύσεων των εργαστηρίων της BIOLAB:

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ
REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN
THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 33639
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 229773 ΕΩΣ/TO: 229777
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
CERTIFICATE OF TEST REPORT
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE : ΜΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:Ε Ο ΙΤΕΑΣΑΜΦΙΣΣΑΣ
E-MAIL:pmegos@gmail.com
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / DATE OF SAMPLING : 2016-07-28
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / DATE OF RECEIPT :2016-07-28
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / DATE OF TESTING : 2016-07-29
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ANALYSIS DATE : 2016-08-01
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA / LABS : ΠΑΤΡΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 229773
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΡΥΣΗ , ΙΣΟΓΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
PARAMETERS
 ΜΕΘΟΔΟΣ
  METHOD
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UNIT
ΟΡΙΟ
LIMIT

Υπολειμματικό Χλώριο
XN-30 In house based
EPA 330.5
0.13
mg/l

Total Coliforms
Μ 03 ISO 9308-1 / 2014
  
22

cfu/100ml

0 cfu/100ml

E. Coli

M-01 ISO 9308-1 / 2014

13

cfu/100ml

0 cfu/100ml

Intestinal Enterococcci

Μ-03 ISO 7899-2:2000

0

 cfu/100ml

0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών σε 22ο C

Μ-02 ISO 6222/1999

25

cfu / ml

άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37ο C

Μ-02 ISO 6222/1999

16

cfu / ml

άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 33639
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 229773 ΕΩΣ/TO: 229777

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 229774
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 28 ης OKΤΩΒΡΙΟΥ 41Γ /ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
PARAMETERS
 ΜΕΘΟΔΟΣ
 METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UNIT
ΟΡΙΟ
LIMIT

Υπολειμματικό Χλώριο
XN-30 In house based
EPA 330.5
0.07
mg/l

Total Coliforms
Μ 03 ISO 9308-1 / 2014
18
cfu/100ml
0 cfu/100ml
E. Coli
M-01 ISO 9308-1 / 2014
11
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Intestinal Enterococcci
Μ-03 ISO 7899-2:2000
0
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών σε 22ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
27
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37ο C
Μ-02 ISO 6222/1999 
13
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 229775
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚIΡΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
PARAMETERS
 ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UNIT
ΟΡΙΟ
LIMIT
Υπολειμματικό Χλώριο
XN-30 In house based
EPA 330.5
0.07
mg/l

Total Coliforms
Μ 03 ISO 9308-1 / 2014
115
cfu/100ml
0 cfu/100ml
E. Coli
M-01 ISO 9308-1 / 2014
2
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Intestinal Enterococcci
Μ-03 ISO 7899-2:2000
0
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών σε 22ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
168
cfu / ml
άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
127
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 33639
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 229773 ΕΩΣ/TO: 229777

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 229776
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΚΑΦΕ MAGIAREA ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
PARAMETERS
 ΜΕΘΟΔΟΣ
 METHOD
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UNIT
ΟΡΙΟ
LIMIT
Υπολειμματικό Χλώριο
XN-30 In house based
EPA 330.5
0.06
mg/l

Total Coliforms
Μ 03 ISO 9308-1 / 2014
26
cfu/100ml
0 cfu/100ml
E. Coli
M-01 ISO 9308-1 / 2014
11
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Intestinal Enterococcci
Μ-03 ISO 7899-2:2000
0
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών σε 22ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
32
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
19
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 33639
ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 229773 ΕΩΣ/TO: 229777

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 229777
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΨΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
PARAMETERS
ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UNIT
ΟΡΙΟ
LIMIT
Total Coliforms
Μ 03 ISO 9308-1 /2014
23
cfu/100ml
0 cfu/100ml
E. Coli
M-01 ISO 9308-1 /2014
5
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Intestinal Enterococcci
Μ-03 ISO 7899-2:2000
3
cfu/100ml
0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών σε 22ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
43
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37ο C
Μ-02 ISO 6222/1999
28
cfu / ml
Άνευ ασυνήθους μεταβολής
*ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 & ΦΕΚ Β630 / 2007 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ LEGISLATED LIMIT IN ACCORDANCE TO ΚΥΑ Υ2/2600/2001 & ΦΕΚ Β630 / 2007 QUALITY OF WATER FOR HUMAN CONSUMPTION


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN
THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 33639
ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 229773 ΕΩΣ/TO: 229777
HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / DATE OF PUBLICATION : 2016-08-01
-The analysts- -Gen. Director

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου