Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...

Η Δημοκρατία της μιάς ψήφου...

   Κλαυσίγελος. Τα συμ- βαίνοντα, διαδραμα- τιζόμενα και αποφασι- ζόμενα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, του φερομένου και ως Δήμου Δελφών, έχουν κατά πολύ ξεπεράσει το επίπεδο του κλασσικίζοντος ρομαντισμού (λόγω δελφικής μέθης) και ήδη κινούνται στην σφαίρα μιάς ανωτέρας πραγματικότητος (surealism), εντός της οποίας οι έννοιες δημοκρατία, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και επαφή με την καθημερινότητα, έχουν χάσει το νόημά των.
Ο λόγος για την υπ' αρ. 329/10-8-2016 κατά πλειοψηφίαν απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου (16 ψήφοι υπέρ-12 κατά), σύμφωνα με την οποία, επιβάλλεται η αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητος στους δημότες, με αναδρομική ισχύ από το 2014.
Το σύντομο ιστορικό :
  • 332/26-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, της μόλις συσταθείσας από την νέα Δημοτική Αρχή, περί της αυξήσεως των τελών καθαριότητος.
  • 385/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία υιοθετείται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.
  • 4602/2015 Απόφαση του ΣτΕ, η οποία απορρίπτει την απόφαση του Δήμου, λόγω μη συμμετοχής των Τοπικών Συμβουλίων, στην διαδικασία λήψεως της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 18956/5-8-2016 Γνωμάτευση του δικηγόρου Αθηνών (!) Π. Ζυγούρη, κατόπιν αναθέσεως (!) από τον Δήμαρχο, για το εάν θα πρέπει να αποφασίσουν τα Τοπικά Συμβούλια ή οι Τοπικοί Πρόεδροι, από κοινού με την επανα-ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αύξηση των τελών καθαριότητος στον Δήμο.

Έτσι λοιπόν, παρά τα τόσα αδιευκρίνιστα και τις τόσες αμφιβολίες, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αυγούστου 2016, έγιναν 36 (τριάντα έξι) ψηφοφορίες από τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις 36 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δελφών, με την συμμετοχή και των Τοπικών Προέδρων (μόνον με αυτούς, χωρίς Τοπικούς Συμβούλους), προκειμένου να ''συμμορφωθεί'' η απόφαση του Δήμου με την απόφαση του ΣτΕ.

Εδώ γελάνε : 
Από τους 36 Τοπικούς Προέδρους, τους κληθέντες να παρευρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συμμετάσχουν στην διαδικασία, ενεφανίσθησαν μόνον 21 (είκοσι ένας).  Εκ των οποίων οι 15 εψήφισαν αρνητικά για την αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητος στις Κοινότητές τους και μόνον 6 (έξι) εψήφισαν θετικά.
Παρ' όλη δεν την καταψήφιση των αυξήσεων από τους Τοπικούς Προέδρους και την μη νομιμοποίηση της διαδικασίας από τους μη εμφανισθέντες εκεί, εν τούτοις το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους 16 έναντι 12, ενέκρινε τις αυξήσεις, υποτίθεται κατά τις επιταγές του ΣτΕ και τις επιβάλει στους δημότες με αναδρομική ισχύ!...

Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι, ανάμεσα στους 6 (έξι) ''συμμορφωθέντες'' στην επιθυμία του Δημάρχου Τοπικούς Προέδρους, οι οποίοι και εψήφισαν υπέρ των αυξήσεων είναι και οι 3 Τοπικοί Πρόεδροι της Ιτέας, της Κίρρας και της Τριταίας. Και είμεθα υπερήφανοι για αυτό!

Ιδού και τα σχετικά αποσπάσματα από την εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Αυγούστου 2016.

Το θέμα της αποφάσεως 329/10-8-2016 του Δ.Σ.


Από τις ψηφοφορίεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου