Σάββατο 13 Αυγούστου 2016

''Ένας δ'κός μας 15αύγουστος...''

''Φέτος το πρόγραμμα,
έχει πολύ Δεσφίνα...''

Πολιτιστικός Σύλλογος Δεσφίνας

15 Αυγούστου 2016
Πλατεία Δεσφίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου