Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

"ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." : ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξασφαλίσαμε πρόσθετη χρηματοδότηση και για τα δημόσια έργα (ΟΤΑ) ‘

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», δημοσιεύει τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης των δημοσίων έργων του Τ.Π CLLD LEADER, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας εκδίκασης των ενδικοφανών προσφυγών και την έγκρισή τους από την ΕΔΠ CLLD LEADER.

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται 29 υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις εκ των οποίων οι 15 είναι εγκεκριμένες και οι 14 απορριπτόμενες.

Αρχικά από τις 15 εγκεκριμένες προτάσεις μόνο οι 8 ήταν δυνατόν να ενταχθούν μέσω των διαθέσιμων πόρων της εγκεκριμένης πρόσκλησης. Μετά από αίτημα που διατύπωσε η ΕΔΠ CLLD LEADER ζήτησε και πέτυχε την διάθεση πόρων υπερδέσμευσης πέραν του ποσoύ της εγκεκριμένης πρόσκλησης (αρχικά εγκεκριμένο ποσό πρόσκλησης : 1.610.000,00 ευρώ) και έως το ποσό των 2.374.820,00 ευρώ έτσι ώστε να είναι δυνατή η ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. Ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.anfok.gr).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ  του Τ.Π CLLD LEADER της ΑΝΦΩΑΕ  κ. Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε:

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την εξασφάλιση των πρόσθετων χρηματοδοτήσεων και των δημοσίων έργων (ΟΤΑ), μετά από αυτή των ιδιωτικών επενδύσεων. Με αυτή την εξέλιξη, θα μπορέσουν οι Δήμοι να δημοπρατήσουν άμεσα όλες τις προτάσεις τους. Η ΟΤΔ της ΑΝΦΩ Α.Ε. στην παρούσα φάση έχει ενεργοποιήσει - υλοποιεί το 100% των αρχικά κατανεμηθέντων πόρων δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 5,2 εκ ευρώ καθώς και την επιπλέον κατανομή πόρων δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) περίπου 1,76 εκ ευρώ (επιπλέον ποσοστό 33%), δηλαδή συνολικού ποσού περίπου 7 εκ ευρώ δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης), για την υλοποίηση των συνολικά 47 εγκεκριμένων Δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο Τοπικό Πρόγραμμά της CLLD LEADER M.19 του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής & Τροφίμων. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό για την άριστη συνεργασία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.’Για την «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής

Πρόεδρος του Δ.Σ. και της ΕΔΠ CLLD LEADER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου