Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Μαυρολιθάρι Φωκίδος - 28η Οκτωβρίου 2020

Στο Ηρώον

φωτογραφία : Cris Haleston
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου