Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ! - Με χρηματοδότηση 864χ. ευρώ από την Π.Στ.Ε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λαμία, 9 Δεκεμβρίου 2019

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει το «Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας με αναπηρία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας»

Την ένταξη ενός νέου έργου κοινωνικού χαρακτήρα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Πρόκειται για το έργο «Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 864.000 €. Με τη χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία με ορίζοντα το 2022.


Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Η μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, η διαμονή και διατροφή τους.
  • Η παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης, η εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Η συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και των οικογενειών τους, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Η τριετής χρηματοδότησή του, καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Το ανθρώπινο πρόσωπο της Περιφέρειας μας δεν είναι ’’σχέδια επί χάρτου’’. Είναι συγκεκριμένες πράξεις, ένας σχεδιασμός που ξεδιπλώνουμε καθημερινά, προκειμένου να ανακουφίζουμε εκείνους τους συμπολίτες μας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Με την χρηματοδότηση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας στην περιοχή της Ιτέας, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση να αμβλύνουμε τις κοινωνικές ανισότητες και να προσφέρουμε ποιότητα ζωής στα άτομα με αναπηρία στην Π.Ε. Φωκίδας».

2 σχόλια: