Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

ΤΡΕΙΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΝ 10εκ. ευρώ !...

Οι της Φωκίδος, μιαν άλλην φορά...

***********************

Δήμαρχοι της Βοιωτίας ευχαριστούν τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας για τη Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη


Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γεώργιος Αναστασίου και ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων κ. Γεώργιος Ντασιώτης ευχαριστούν τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη  Σπανό για την έγκριση του έργου που αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.050.000 €.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στα ακόλουθα:

1. Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
2. Υποστήριξη της μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς.
3. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.
4. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
5. Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων.
6. Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη τς κινητικότητας των εργαζομένων.
7. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των αστικών κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων, ως περιοχή ανάδειξης της σύγχρονης οικονομίας, της αύξησης της επισκεψιμότητας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής πολιτών και των επισκεπτών και της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης”. 

*********************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου