Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Γ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Παρθεναγωγείου Γαλαξειδίου την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(α) Οικονομικός Απολογισμός – Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
(β) Έκθεση – Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση πεπραγμένων.
(γ) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η παρουσία σας είναι σημαντική τόσο για την ενημέρωσή σας, όσο και για την συμβολή σας στην προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου μας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου