Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ       ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ
          Έτος ίδρυσης 1923


ΘΕΜΑ: Σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/132614 εγκύκλιο, με την οποία γνωστοποίει τις διατάξεις που επήλθαν σχετικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως για τον Οργανισμό.Η ανωτέρω εγκύκλιος αναλύει τις μεταβολές που επήλθαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 N . 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) σχετικά με τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το ηλικιακό όριο για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, συζύγων, αδελφών αναπήρων και τέλος το ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.
Επισημαίνεται ότι προβλέπεται ρητώς, ότι δεν θίγονται τα θεμελιωμένα έως και την 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε. Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει: i) τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και ii) το όριο ηλικίας - όπου αυτό προβλέπεται - που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.
Στην εγκύκλιο αναλύονται οι προϋποθέσεις για τις συνταξιοδοτήσεις και παρατίθενται παραδείγματα.
Η εγκύκλιος επίσης αναφέρει ότι δεν υφίσταται μεταβολή για τις διατάξεις περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (15ετία).


Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου