Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (εν μέσω θερινής ραστώνης...)

                                                                            
                                                 Άμφισσα 14 / 08 /2015

                                              ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 19764

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλ.Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις 19 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 2. Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Δελφών κατά το Σάββατο (άρθρο 36 παρ. 8 Ν.3584/07). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ υποέργου 1 της πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΑΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).
 7. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων ανά Δημοτική Ενότητα Δήμου Δελφών που διατίθενται για παραχώρηση κατά τον εγκεκριμένο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 8. Επί αιτήσεως εταιρείας Energy Trading ΑΕ για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Ανεμολογικού Ιστού στις περιοχές Στενά Πηγάδια, Πόρτες,- Κορυφή, Πόρτες. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 9. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 10. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση για χρονικό διάστημα ενός έτους από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Δελφών δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 11. Έγκριση προσωρινής μεταφοράς της σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Άμφισσας στο κτίριο που στεγαζόταν το 5ο Νηπιαγωγείο ΄Αμφισσας επί της οδού Καραμανλή Εργατικές Κατοικίες Ι. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 12. Αποδοχή των όρων παραχώρησης χρήσης δημοσίου ακινήτου (πρώην ακινήτου ΕΟΜΜΕΧ) για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 13. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στον διεθνές πολιτιστικό πρόγραμμα Actors of Urban Change του κοινωφελούς ιδρύματος Robert Bosch Stiftung και του δικτύου MitOst για την δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία RECYCOM για την ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. Επί προτάσεων της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ιωσηφίδης, Δημ. Σύμβουλος).


Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου