Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

''ΑΛΚΥΩΝ'' : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ''Η ΑΛΚΥΩΝ''
 
Κορινθιακός: Eνιαία περιοχή, με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση


Το Δ.Σ της ΑΛΚΥΩΝ συνεδρίασε στις 11/7/2015 στην Γλύφα Φωκίδας και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα κάτωθι:


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 • Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Δ.Σ με τους Αντιπεριφερειάρχες του Κ.Κ με θέμα την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας για τα μεγάλα θέματα του Κ.Κ. Σκοπός μας είναι η θεσμοθέτηση διαπεριφερειακού οργάνου από την πολιτεία.
 • Προετοιμασία συνάντησης με Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος για τα μεγάλα θέματα του Κ.Κ. .
 • Απολογισμός-εκτίμηση για τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της ΑΛΚΥΩΝ και του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 • Εργοτάξια Ολυμπίας Οδού και ΕΡΓΟΣΕ στην βόρεια Πελοπόννησο.
  Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τις αμμοληψίες στα ποτάμια της Αιγιάλειας και τις συνέπειες που θα προκύψουν στις ακτές.
  Χρησιμοποιούνται ειδικά χημικά σκλήρυνσης του σκυροδέματος από των οποίων την κακή χρήσης έχουμε μεγάλες συνέπειες στον επίγειο και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ίσως και στην θάλασσα.
 • Λαρνάκι Ιτέας-Εξόρυξη βωξίτη στην Γκιώνα-Εταιρία KERNEOS.
  Έγινε εκτίμηση της κατάστασης στην περιοχή εξόρυξης του βωξίτη όσο και της επεξεργασίας του μετά την πώληση των εν λόγω εκμεταλλεύσεων από την εταιρία S&B ΑΕ (όμιλος Κυριακόπουλου) στην γαλλική πολυεθνική KERNEOS.
 • Περιφερειακά χωροταξικά.
  Θα ξεκινήσει από φθινόπωρο η 2η φάση επεξεργασίας των περιφερειακών χωροταξικών. Η κατεύθυνση του Υπουργείου είναι τα εν λόγω χωροταξικά να αποτελέσουν τον βασικό σχεδιασμό για την περιφερειακή ανάπτυξη την επόμενη πενταετία με ταυτόχρονη παύση ισχύος των ειδικών χωροταξικών. Η Ομοσπονδία είναι έτοιμη να καταθέσει τις θέσεις της για τα περιφερειακά χωροταξικά των τεσσάρων Περιφερειών του Κ.Κ. .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι:

 • Χωροταξία στον Κ.Κ-ανάπτυξη.
 • Ολιστική μελέτη των οικοσυστημάτων του Κ.Κ.
 • Διάβρωση ακτών-αμμοληψίες στα ποτάμια.
 • Αντίκυρα (απόθεση διηθήματος ΑτΕ στην θάλασσα, διαχείριση της ερυθράς ιλύος στην στεριά, συνέπειες στον κόλπο της Αντίκυρας από την εκβολή σε αυτόν του θερμού νερού των εγκαταστάσεων ψύξης του ηλεκτρικού σταθμού Μυτιληναίου).
 • Θίσβη (όχι μεταφορά βαριών βιομηχανιών στην ΒΙ.ΠΕ Θίσβης, λιμενικές εγκαταστάσεις στην Νούσα).
 • Λαρνάκι Ιτέας (κατάθεση των επεξεργασμένων προτάσεων της Ομοσπονδίας μας για μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων από την εν λόγω περιοχή με εκσυγχρονισμό του συστήματος φόρτωσης στα πλοία, απόδοση της εν λόγω περιοχής στον Δήμο για την ανάπτυξη κοινόχρηστων δραστηριοτήτων).
 • Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος σε όλες τις περιοχές του Κ.Κ για την μη χρήση της πλαστικής σακούλας.


ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΚΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ Κ.Κ.

Σε κάθε πόλη θα κάνουμε τοπική παρέμβαση σε συνεργασία με τους συλλόγους-μέλη μας της εκάστοτε περιοχής διακινώντας φυλλάδια ενημέρωσης των πολιτών αλλά και συζητώντας μαζί τους σε ανοικτό υπαίθριο χώρο.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΛΚΥΩΝ

 • Είσπραξη των συνδρομών των μελών της Ομοσπονδίας.
 • Αποστολή κειμένου της ΑΛΚΥΩΝ προς φυσικά πρόσωπα για οικονομική υποστήριξη.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΛΚΥΩΝ

Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας (www.alcyon.gr) με διεθνή θέματα προστασίας του περιβάλλοντος-οικολογίας.
Προβολή των τοπικών δράσεων των μελών-συλλόγων μας.
Ανάρτηση όλων των επιστημονικών μελετών που υπάρχουν στην διάθεσή μας για τον Κ.Κ.Το Διοικητικό Συμβούλιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου