Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Γερμανίας οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση από τους τόκους που προκύπτουν από την κρίση χρέους. Αυτό αποκαλύπτει σε μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα το γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Χάλλε (IW – Halle).

Σύμφωνα με υπολογισμούς του εν λόγω think tank τα κεφάλαια τα οποία έχει εξοικονομήσει ο γερμανικός κρατικός προϋπολογισμός εν μέρει λόγω της ελληνικής κρίσης ανέρχονται σε 100 δισ. ευρώ.

Κάθε φορά, κατά τελευταία χρόνια, έρχονταν αρνητικές ειδήσεις για τις χρηματιστικές αγορές γύρω από το θέμα "Ελλάδα", έπεφταν για επιτόκια των γερμανικών κρατικών ομολόγων, ενώ κάθε φορά που ερχόνταν θετικές ειδήσεις ανέβαιναν.

Αυτές οι εξοικονομήσεις υπερβαίνουν τις ζημιές που προκάλεσε η κρίση, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει καθόλου τα χρέη της.

Η Γερμανία, σύμφωνα με το IW – Halle έχει κερδίσει σε κάθε περίπτωση από την ελληνική κρίση.

Στο ίδιο δελτίο τύπου του, το γερμανικό think tank, αναφέρει ότι εκτιμάται πως το γερμανικό μερίδιο των πακέτων διάσωσης της Ελλάδας ανέρχεται στα 90 δισ. ευρώ (σ.σ. έναντι των 100 δισ. ευρώ που έχει ήδη κερδίσει η Γερμανία από τα επιτόκια). Έτσι, σύμφωνα με τους Γερμανούς οικονομολόγους, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν επέστρεφε ούτε σεντ στο γερμανικό δημόσιο, το τελευταίο θα είχε κερδίσει από την κρίση.

πηγή : capital.gr