Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ & ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !...


Ένα πολύ καλό,
έστω και καθυστερημένο νέο!

 
  Με την δημοσίευση του ΦΕΚ 147/2-5-2012 και όπως επροβλεπόταν, θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί το περίφημο σχέδιο διαχειρίσεως (και προστασίας) του παραδοσιακού ελαιώνα του Δήμου μας, εντός 12 μηνών από την δημοσίευση του ΦΕΚ.  Ο οποίος ελαιώνας ως γνωστόν, εμπεριέχεται στην Α' Ζώνη του Δελφικού Τοπίου.
   Δυστυχώς, οι επικρατούσες τότε συνθήκες διαχείρισης στο ''Φουσεκιστάν'', δεν επέτρεψαν ούτε καν την συγκέντρωση των υπευθύνων για το θέμα.  Και παρ' όλες τις προσπάθειες της Προϊσταμένης της Ι' ΕΠΚΑ Δελφών, να τους συγκεντρώσει σε κοινή δράση και να αποφασισθεί επιτέλους (και σύμφωνα με τον Νόμο) ο τρόπος διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.
  Αντ' αυτού, μετά την συμπλήρωση του 12μήνου και ενώ δεν ελέγχθηκε κανείς για την μη εφαρμογή του Νόμου, προέκυψε η πυρκαϊά της 5ης Αυγούστου 2013 και πλέον το όλον θέμα ήλθε κι έδεσε!...
   Βεβαίως, οι δηλώσεις ''on camera'', τα Δελτία Τύπου και οι επισκέψεις ''Αρμοδίων'', είχαν προδικάσει το αποτέλεσμα : Ουδείς υπόλογος για την καταστροφή και (εξυπακούεται) ουδείς δικαιούμενος αποζημιώσεως!...

   Έρχονται τώρα λοιπόν, ο Δήμος Δελφών και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος και με κοινό Δελτίο Τύπου, καλούν τους πάντες, ενεχομένους και μη, προκειμένου να γίνει κάτι για τον ελαιώνα.  Και αυτό είναι πολύ καλό νέο. Κάτι ''πάει να αλλάξει'' και είναι ευπρόσδεκτο.  Αρκεί να τελεσφορήσει κι όλας...
(Να σημειώσουμε μόνον ότι, ο ελαιώνας, δεν είναι μόνον της Άμφισσας...)

*********************************************

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΜΦΙΣΣΑ, 26.09.2014
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 46/2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης του Ελαιώνα της Άμφισσας.

Ο Δήμαρχος Δελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, κ. Ιωάννης Ράμμος αναλαμβάνουν πρωτοβουλία εκπόνησης ενός σχεδίου συνολικής διαχείρισης του Ελαιώνα της Άμφισσας, όπως αναλύεται στο από κοινού δελτίο τύπου των δύο φορέων που ακολουθεί.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Δήμος Δελφών και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, προσκαλούν τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση του Ελαιώνα και ζητούν την συμμετοχή τους σ’ ένα διαρκές σχήμα συνεργασίας, που θα χαράζει στρατηγική και θα εναρμονίζει τις παράλληλες δράσεις και αρμοδιότητες, οι οποίες σήμερα ασκούνται αποσπασματικά και πολλές φορές αντιφατικά από τις διάφορες πλευρές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών προβλημάτων στους παραγωγούς και την αδυναμία ικανοποιητικής αξιοποίησης του Ελαιώνα.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει τη λογική της σύστασης εκ των υφισταμένων εμπλεκομένων τοπικών φορέων (Δήμος Δελφών, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ε.Α.Σ. Άμφισσας, Ι΄ Ε.Π.Κ.Α. Δελφών, οι δύο Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής, το Ε.Β.Ε. Φωκίδας, το Κ.Π.Ε. Άμφισσας ως επιστημονικός σύμβουλος, λοιποί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Σύλλογοι)  ενός αντιπροσωπευτικού σχήματος (οιονεί «φορέα διαχείρισης»), που θα λειτουργεί ως άτυπο διαρκές όργανο με αρμοδιότητες: α) την εκπόνηση του ολοκληρωμένου σχεδίου συνολικής διαχείρισης, με τους παρακάτω αναφερόμενους άξονες και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, β) το συντονισμό και την καθοδήγηση των διαφόρων υπηρεσιών που εμπλέκονται στις απαιτούμενες δράσεις, γ) την επιστημονική τεκμηρίωση των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν και δ) την επικοινωνιακή υποστήριξη του εγχειρήματος. 
Κύριοι άξονες του σχεδίου διαχείρισης προτείνεται να είναι: α) Η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, β) Η τυποποίηση της ελιάς και του ελαιολάδου και η προώθηση του προϊόντος, γ) Η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δ) Η αποκατάσταση της καταστροφής από τη μεγάλη πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013, ε) Η λειτουργία του συστήματος άρδευσης, στ) Η διαχείριση των αποβλήτων, ζ) Η προστασία από νέες φυσικές καταστροφές και η) Η τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα.
Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται από το Δήμαρχο Δελφών και τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, μετά από έναν κύκλο σημαντικών και επανειλημμένων επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μόσχο Κορασίδη, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), κ. Κωνσταντίνο Μαλλίδη και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του συγκεκριμένου φορέα κ. Σίδερη Θεοχαρόπουλο, με τον Πρόεδρο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κ. Πάνο Κανέλλη, καθώς και με αρκετούς ειδικούς επιστήμονες, με στόχο να καταλήξουν οι επαφές αυτές σε μια στενή συνεργασία μ’ έναν αξιόπιστο επιστημονικό φορέα, που θα συνδράμει συμβουλευτικά στην οργάνωση του σχεδίου συνολικής διαχείρισης του Ελαιώνα.
Ειδικότερα, το όλο εγχείρημα μετά τη συγκρότησή του οργάνου θα τεθεί υπό το συντονισμό της Π.Ε. Φωκίδας, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που ασκεί τις περισσότερες αρμοδιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του Ελαιώνα της Άμφισσας.
Ο Δήμος Δελφών και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας δεσμεύονται απέναντι στους συμπολίτες μας ότι θα κινηθούν συστηματικά και αποφασιστικά για την επιτυχία του εγχειρήματος, δεδομένης της ύψιστης προτεραιότητας που έχουν δώσει στα παραγωγικά θέματα της περιοχής μας, αλλά και της πίστης στις μεγάλες και εν πολλοίς αναξιοποίητες δυνατότητες του περίφημου Ελαιώνα μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΜΜΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου