Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΤΕΑΣ : ΚΡΥΠΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ...


Ένας Νόμος, 
μα τι Νόμος!

    Νόμος  ''Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού''.  
ΦΕΚ 3155 τεύχος Β 12/12/2013. 

Αντιπαρερχόμεθα το ότι :
-  Η Ιτέα ΔΕΝ ανήκει στις ανεπτυγμένες Τουριστικά περιοχές, παρ' ότι δεσμεύεται από το Δελφικό Τοπίο μαζί με τους Δελφούς και διαθέτει και τις απαιτούμενες υποδομές (σελ. 45177).
 Τα μνημεία παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι τουριστικοί προορισμοί και ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτήν την κατηγορία.  Ανήκει στις πόλεις με αναπτυσσόμενη Τουριστική δραστηριότητα και ότι
-  Η Ιτέα αναφέρεται ότι έχει μόνον Μαρίνα και όχι Καταφύγιο ή Αγκυροβόλιο για πλοία (σελ. 45182). Σε ολόκληρον τον Κορινθιακό Κόλπο (ΖΝΑ 9α), αγκυροβόλιο/καταφύγιο αναφέρεται μόνον για το Αίγιο.


Εστιάζουμε όμως στο άρθρο 8 του Νόμου, σελίδα 45173 του ΦΕΚ, με τίτλο ''Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς και επίλυση''.
Δεν θα το σχολιάσουμε.  Από μόνο του τα λέει όλα.  Με μία προσθήκη όμως.  Όπως περιγράφεται παρακάτω στο ίδιο άρθρο, η τουριστική αξιοποίηση των εγκαταλελλειμένων  βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την μορφή επισκέψεων, είναι αποδεκτή, αρκεί να έχει προηγηθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία των επισκεπτών
Το θέμα είναι ποιός θα έχει το ...θράσος να εφαρμόσει τον Νόμο!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου