Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΚΙΡΡΑ : ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ''ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ''.


Μια ακόμη πράξη αλτρουϊσμού!

   Από την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Κίρρας κα Γώγα Μαντά,  πήραμε και γνωστοποιούμε την παρακάτω ανακοίνωση, σχετικά με την διάθεση χορηγιών από το κληροδότημα ''Γεώργιος Μακεδών'', πρός οικογένειες της Κοινότητος, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται.  Ευχόμαστε αυτή η δυνατότητα, να ανακουφίσει αρκετούς συνδημότες μας στην Κίρρα και ταυτόχρονα το κληροδότημα ''Γ. Μακεδών'', να γίνει φάρος σε αυτές τις δύσκολες ημέρες για πολλούς, από όσους έχουν την δυνατότητα να δώσουν το οτιδήποτε, προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος σε πολλούς από τους συμπατριώτες μας.


***********************************************************************

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΓΕΩΡ. Π. ΜΑΚΕΔΩΝ                              
 ΚΙΡΡΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή διαχείρισης του Κληροδοτήματος Γ. Π. Μακεδών  δυνάμει της 7159 από  31-5-1983  Ιδιόχειρης Διαθήκης του Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών  και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα παιδιά της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, σας γνωστοποιεί ότι, εαν :
 (1)έχετε παιδιά εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Τοπικής  Κοινότητας  Κίρρας:
 (2). που έχουν γεννηθεί από 1-1-1999 έως 31-12-2012
 (3) το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα σας είναι εως:
             4000,00€ για οικογένειες με ένα παιδί
             6000,00€ για οικογένειες με δύο παιδιά
             8000,00€ για οικογένειες με τρία παιδιά
             11000,00€ για οικογένειες με τέσσερα και άνω παιδιά
μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας σχετική αίτηση, σε κλειστό ανώνυμο φάκελο στη Δ/νη : Κληροδότημα Γ. Μακεδών Αγ.Ιωάννου 71 Κιρρα έως την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2013 προσκομίζοντας  παρακάτω δικαιολογητικά:
 (ι) Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2012.
(ιι)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ΙΙΙ) αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9
.2 .Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Κατάστημα της Τοπικής  Κοινότητας Κίρρας  και Δημοτικής  Κοινότητας  Ιτέας του Δήμου Δελφών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών  και στα σχολικά συγκροτήματα Ιτέας και Κίρρας και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Φωκίδας.

                                                                    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτήματος

                                                                             Πάτερ    ΙΩΆΝΝΗΣ  CARKA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου