Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (για τον ισολογισμό του 2014!...) - Πρόσκληση


Η Ιτέα και ο Αυγουστιάτικος ορίζοντάς της

φωτογραφία : Γιούλα Στοφόρου
       
Το καλύτερο το κράτησαν για το τέλος!...

  Μετά από μια πενταετία γεμάτη "κουλτούρα" και μεγαλοϊδεατισμό (για την Άμφισσα), γεμάτη με τεχνικά έργα και εξωραϊσμούς (για την Άμφισσα), μια πενταετία πλήρους απαξιώσεως και υποβαθμίσεως όλων των υπολοίπων (πλην της Αμφίσσης) Δ.Ε. του Δήμου Δελφών, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η συνεισφορά στο δημοτικό ταμείο ήταν υποχρέωση όλων των κοινοτήτων του Δήμου, αλλά χωρίς την δυνατότητα ελέγχου και κριτικής στο τρόπο διαχειρίσεως των αποθεματικών του Δήμου, μετά λοιπόν από αυτήν την χαμένη για τον τόπο μας πενταετία, ήλθε (κατά την άποψη του απερχομένου Δημάρχου) το πλήρωμα του χρόνου, να καταρτισθεί τώρα ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του Δήμου Δελφών για το σωτήριον έτος 2014!...
   

  Έτσι, μετά από πέντε έτη αναμονής και αγωνίας, θα έχουμε εμείς οι δημότες του Δήμου Δελφών, την χαρά και την ικανοποίηση να χειροκροτήσουμε την ...εμφάνιση του δημοτικού ισολογισμού, για το έτος 2014.

Να σημειώσουμε όμως ότι :
- Κατά την τετραετία 2011 - 2014, η οποία ήταν και πρώτη περίοδος λειτουργίας του νεοσύστατου τότε Καλλικρατικού Δήμου Δελφών, ο νυν (ακόμη για 10 ημέρες) Δήμαρχος (ήταν ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), καθώς επίσης και ο προσκαλών σήμερα την Οικονομική Επιτροπή ως πρόεδρός της για τα ...δέοντα του ισολογισμού (και επίσης για 10 ημέρες τριπλο-αντιδήμαρχος), ήσαν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι εκείνη την χρονική περίοδο, ο μεν πρώτος με την δημοτική παράταξη του τότε Δημάρχου Νικολάου Φουσέκη, ο δε δεύτερος με την δημοτική παράταξη του τότε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολιτεύσεως Αποστόλου Καραχάλιου. 
- Και ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει, μόλις 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παραδόσεως της δημοτικής αρχής!...

Ναι σε όλα!...   (από τα άγραφα...)

*******************************************


          Ιτέα 19/08/2019                               Αρ. Πρωτ.:οικ.17081

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                        ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
                                                        ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης στην 27.08.2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Άμφισσα (πλατεία Κεχαγιά), 27.08.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010) :

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμοί και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ


Πίνακας αποδεκτών (αποστολή με e-mail) :
-- Τακτικά Μέλη
1. κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών, Πρόεδρος.
2. κ. Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας.
3. κ. Πανάγου Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού.
4. κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας.
5. κ. Τσονάκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου.
6. κ. Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων.
7. κ. Ταγκαλής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας, Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».
8. κ. Μανανάς Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Γραβιάς.
9. κ. Σεγδίτσα – Πονήρη Χρυσούλα, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας.
--
Αναπληρωματικά Μέλη
1. κ. Μάνιος Ασημάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ιτέας
2. κ. Καπαρέλη – Χαρίτου Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Ιτέας.
-- Εισηγητές
1. Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος.
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Κοΐβαρης.


Πίνακας αποδεκτών κοινοποίησης (αποστολή με e-mail) :
1. κ. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών.
2. κ. Θεοφάνης Ηλίας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Δελφών.
3. κ. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελισάβετ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών.
4. κ. Μέγκος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ιτέας, Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
5. κ. Ιωσηφίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας, Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΦΩΝ».
6. κ. Δρακάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ιτέας, Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ, ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου