Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Ο ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ, Η ΣΥΝΘΗΚΗ NATURA ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

Δορυφορική φωτογραφία πρωϊνό της 13ης Αυγούστου 2019
από την υπηρεσία Copernicus

Η περιοχή, όπως είναι αποτυπωμένη από την Google πριν από την πυρκαϊά με τα Λατομεία, τα πευκοδάση (natura) και τους οικισμούς :
1 σχόλιο: