Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

ΜΕΝΟΣ (έστω και ασύντακτο...) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΙΡΡΑΣΗ αχρηστία σας 
σ’ όλο της το μεγαλείο!!!

Η αλαζονεία και η έπαρση του πιο ακατάλληλου και επικίνδυνου Δημάρχου Δελφών πλέον έχει καταχωρηθεί , στο όνομα Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος. Έπαιξε προεκλογικά τις τύχες των παιδιών που Ειδικού Δημοτικού σχολείου Άμφισσας για ψηφοθηρικούς λόγους και υπέγραψε σύμβαση έργου στις 13-2-2019  «Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Άμφισσας».
Αγωνιούσε να παρουσιάσει έργο. Πόσο μελάνι έχει καταναλώσει ο άνθρωπος για να πείσει ότι μπορούσε να πράξει κάτι και στη συνέχεια να διαλύονται όλα;

Υπέγραψε , λοιπόν, με την ανάδοχο εταιρεία , την 2941/13-2-2019 Σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί Δημόσιων Συμβάσεων . Δε μερίμνησε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 161 του ανωτέρω νόμου ότι :

«…..Άρθρο 161. Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης
1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α
) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών….»
Β) Στη συνέχεια εγκρίνεται στις 20-3-2019 το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου και ερχόμαστε μετά από ατέρμονες προφορικές και άσκοπες συζητήσεις να αναρτηθεί στις 7-8-2019 στο Διαύγεια του Δήμου Δελφών, το επισφράγισμα της πολιτικής αχρηστίας και ανευθυνότητας της χειρότερης Δημοτικής Αρχής , η διάλυση της σύμβασης του έργου « Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Άμφισσας» , με υπαιτιότητα του Δήμου Δελφών.
Για όσους επιθυμούν να επιβεβαιώσουν το μέγεθος της πολιτικής Ανευθυνότητας και Αχρηστίας της χειρότερης αυτοδιοικητικά πενταετίας διαχείρισης των κοινών, που έζησε δυστυχώς ο Δήμος μας, ας αναζητήσει την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αριθμ 16530/7-8-2019 (ΑΔΑ ΩΜ5ΦΩ9Θ-5ΒΨ) στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Ευτυχώς μετράμε αντίστροφα έως 31.08.2019 …. να σηκωθείτε να «φύγετε» για το καλό του Δήμου, για την καθημερινότητά μας.
Όταν έχει χαθεί παντός είδους φιλότιμου !!
Μαίρη Καπαρέλη
Νεοεκλεγείσα Πρόεδρος Κοινότητας Κίρρας
(έχουσα έννομο συμφέρον του έργου)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου