Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΜΩΛΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

 "Μεσο-μαρτιάτικο πρωϊνό, φωτεινό, υγρό και κρύο. 

Τηρώντας κατά την μεριά της Γκιώνας, στη Δύση"

φωτογραφία 18 Μαρτίου 2023


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου