Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 13.3.2023

Α.Δ.Τ.: 23/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου της Ιτέας

Π. Ταγκαλής: «Έργο με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη» 


   Υπεγράφη η σύμβαση και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου της Ιτέας, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα οδηγήσει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εγκαταστάσεων, καθώς και στη βιώσιμη λειτουργία του. 

   Το έργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου Ιτέας» είναι προϋπολογισμού 328.712,83 ευρώ και κρίνεται απαραίτητο αφού η κατάσταση του υφιστάμενου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού χρίζει αναβάθμισης. 

Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη επεμβάσεις έχουν ως κύριους στόχους:

    • Την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής

    • Τη μείωση των ενεργειακών εξόδων καθ’ όλη την εύλογη διάρκεια ζωής της κολυμβητικής δεξαμενής. 

    • Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του κολυμβητηρίου και ειδικότερα τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

    • Τη δυνατότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας

   Επιγραμματικά, οι προβλεπόμενες επεμβάσεις του έργου αφορούν στην εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος, στην ανάπτυξη κεντρικού θερμικού ηλιακού συστήματος για την κάλυψη τμήματος των αναγκών θέρμανσης, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου, στις μονώσεις των δικτύων θέρμανσης εντός του μηχανοστασίου και στη συντήρηση του θερμομονωτικού καλύμματος της κολυμβητικής δεξαμενής. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων. 

   Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης σε δήλωσή του με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης σημείωσε: «Ο Δήμος Δελφών προχωρά στην υλοποίηση ενός άκρως σημαντικού έργου -για την έγκριση του οποίου ο Δήμος κάλυψε με ίδιους πόρους προαπαιτούμενο συνοδό έργο προσβασιμότητας των ΑμεΑ ύψους 80.000 ευρώ περίπου, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τις αθλητικές του εγκαταστάσεις. Πλέον και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα έχει γίνει ένα αποφασιστικής σημασίας βήμα για τη βιώσιμη λειτουργία του, με όφελος οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου