Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Ο Σ.Χ.Ο.ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΙΚΩΝΑ

Κυριακή 2 Απριλίου περπατάμε το μονοπάτι Ελικώνας( Ζερίκι)-Αγία

Τριάδα, 9 χιλ.Υψ.800 μ Ελικώνας και σε 3,5 χιλ. 1100 μ και μετά

κατάβαση. Ωρα ανα;χώρησης απο το σύλλογο 07:00 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 30-3-23 με προκαταβολή 10€.

Τηλ.2265032100-6942688015. 

Κάθε συμμετέχων σε πεζοπορία του συλλόγου μας έχει την αποκλειστική του ευθύνη. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, όπως άλλωστε προβλέπεται από την διακήρυξη του Τυρόλου 8η Σεπτεμβρίου 2003 Παράρτημα 1 – Άρθρο 1 - Περί Ατομικής Ευθύνης, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. 

Επίσης όσοι συμμετέχουν στις εκδρομές και βγάζουμε φωτογραφίες, αποδέχονται και την ανάρτηση στο διαδίκτυο (εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης). ). Επίσης πρέπει να έχουν άριστη σωματική & ψυχική υγεία και να ενημερώνουν τον αρχηγό για τυχόν αλλεργίες, ασθένειες.

Το Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου