Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (κ.λ.π.)...

                            ΣΒΑΚ Δήμου Δελφών

ΘΕΜΑ:   1η Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δελφών


O Δήμος Δελφών εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ).

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στον Δήμο.

Το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, τη ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.

Ως εκ τούτου, καλείστε στην 1η Διαδικτυακή Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Δελφών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, στις 11:00π.μ., μέσω του συνδέσμου

https://meet.google.com/pjt-nscw-hxr,

με στόχο την ενημέρωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο Δελφών, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και τη σημασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού.

Με εκτίμηση,

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου