Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.

 

Ενημερωτικό σημείωμα για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών

Σε συνέχεια της αριθ. 4/24/12-2-2021 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 26 Απριλίου και στο εξής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών, με εξαίρεση την έδρα της Επιχείρησης επί της οδού Λ. Καραμανλή στην Κοινότητα της Άμφισσας.

Οι δημότες όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω e-banking/phone banking χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) που αναγράφεται στην μπροστινή όψη του λογαριασμού, όπως επίσης και στo δίκτυο φυσικών καταστημάτων των Τραπεζών EUROBANK (μετρητά ή με χρέωση λογαριασμού) και ΠΕΙΡΑΙΩΣ (με χρέωση λογαριασμού) και των συνεργατών τους.

Επίσης, και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 1142/07-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συνεργατών, στους οποίους θα μπορούν να εξοφλούνται οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης της Επιχείρησης (ειδικά καταστήματα, καταστήματα ΟΠΑΠ κ.λπ.) πέραν των ανωτέρω διαθέσιμων δυνατών τρόπων (διατραπεζικά συστήματα, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο ΔΕΥΑ στην Κοινότητα Άμφισσας) έχει δημιουργηθεί ειδική λίστα συνεργατών στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyadelphi.gr), η οποία και θα επικαιροποιείται διαρκώς.

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών, ως προς την υποβολή σχετικών αιτημάτων τους, τα οποία θα αποστέλλονται στην έδρα της Επιχείρησης για την διεκπεραίωσή τους.

Το Τμήμα Καταναλωτών της Επιχείρησης παραμένει στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2265079197, 2265079198, προκειμένου να σας παρέχει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες επί της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών

Σωτήριος Ι. Σωτηρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου