Σάββατο 17 Απριλίου 2021

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

"The Seine" - 1888

impressionism-pointillism

George Seurat
2-12-1859  Paris
29-3-1891 Paris

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου