Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

ΜΑΖΩΜΑΤΑ...


Έφτιαξαν …ληγμένη Επιτροπή για τους εργαζομένους ΟΤΑ – Τι έχει υπογράψει ο ορισθείς Πρόεδρός της για το κυβερνών κόμμα

(πηγή : airetos.gr)

Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΚΥΑ Σκουρλέτη–Αχτσιόγλου–Τσακαλώτου, με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή που οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 30 Ιουνίου 2018, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν. 

Ο ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει συνυπογράψει κείμενο που θεωρεί ότι ο μεγάλος εταίρος της συγκυβέρνησης -όπου ανήκουν οι 3 Υπουργοί που τον όρισαν Πρόεδρο- έχει διαπράξει πλήρη παραβίαση του Συντάγματος πραξικοπηματικά, προτείνοντας άλλο δρόμο χωρίς την ευρω-υποταγή και τον ευρωμονόδρομο!...


Ο AIRETOS καταγράφει τις λεπτομέρειες.

Στο ν.4483/2017 (γνωστό στους αυτοδιοικητικούς ως “νόμο-σκούπα Σκουρλέτη”, ΦΕΚ Α’ 107/31.7.2017) πριν ένα χρόνο είχε συμπεριληφθεί διάταξη ως παρ.5 στο Άρθρο 97 “Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.”, που προέβλεπε ότι “με Κ.Υ.Α. συγκροτείται Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.”.
Ένας χρόνος πέρασε και η Επιτροπή δεν είχε συγκροτηθεί.

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’/2786 η Κοινή Απόφαση (υπ’ αριθμ. 29267/15.6.2018) των ανωτέρω 3 Υπουργών για τη συγκρότηση της Επιτροπής, με αντικείμενο ακριβώς όπως το ορίζει ο νόμος. 
Στο εδάφιο β’ της παρ.Ι της Κ.Υ.Α. προβλέφθηκε πως η Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική πρόταση στους συναρμόδιους υπουργούς έως την 30η Ιουνίου 2018.”
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, φορείς είχαν αποστείλει τους ορισμούς εκπροσώπων τους μήνες πριν, επί παραδείγματι η ΚΕΔΕ από τα Χριστούγεννα, η ΕΝΠΕ από τις 23/11/2017, η ΠΟΕ-ΟΤΑ από τις 13/11/2017 κλπ. 
(Σημειώνεται ότι, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση στην πράξη η Επιτροπή να εκκίνησε, ατύπως, τη λειτουργία της από την υπογραφή της και όχι από τη δημοσίευσή της, πάλι το χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων που προκύπτει, 15/6 - 30/6, είναι άκρως προβληματικό, όταν πρόκειται για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης αξιολόγησης και αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού σε ολόκληρη τη Χώρα ). 

Πρόεδρος της Επιτροπής που θα ολοκληρώσει πριν 2 βδομάδες, ορίστηκε -ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών- ο κ. Κουζής Ιωάννης, Καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων, Κοσμήτορας της Σχολής Πολ. Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ενημερωτικώς σημειώνεται ότι ο κ. Κουζής υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Πάνου Σκουρλέτη κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα ήταν Ειδικός Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εργασίας, με παράλληλη πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ως Καθηγητής στο Πάντειο (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 149/2015).

Πριν ένα χρόνο, όπως αναγράφεται στην από 4/7/2017 Ανακοίνωση  της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε συνυπογράψεικείμενο για τη 2η επέτειο του δημοψηφίσματος, στο οποίο εμπεριέχονται βαρύτατες πολιτικές αιτιάσεις για το κόμμα όπου ανήκουν οι Υπουργοί που συγκρότησαν την Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, συνυπέγραψε ότι “(…) Το ΟΧΙ αυτό, παρότι, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ, προδόθηκε από την ηγεσία του μεταλλαγμένου, νεομνημονιακού πλέον, ΣΥΡΙΖΑ, που το μετάτρεψε, με τη συνεργασία και την ψήφο όλης της μνημονιακής αντιπολίτευσης, στο ΝΑΙ μίας εξευτελιστικής συνθηκολόγησης. (…) Υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει εναλλακτική στα μνημόνια οικονομική και πολιτική λύση, (…) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩ-ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΜΟΝΟΔΡΟΜΟ (…)”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου