Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (περί Πανεπιστημίου ο λόγος)

                                                      Άμφισσα 04/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 12802

Παρακαλούμε όπως την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
  1. Επί της δημοσιευμένης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου