Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

"DELFI-METRO GOLDWYN MAYER" ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (υπερπαραγωγές, αναθεώρηση, Ρομά και αποθεματικά)

  
                   Για τ’ν Έκθεσ’ WTN
                      (στο Λονδίνο)

   “Σένιο το μαγαζάκ’. Και παλιό. “Beef- eater”  έγραφε απ’ όξω κι ήτανε στο Stratford-upon -Avon, εκεί π’ γεννήθ’κε ο ποιητής ο Shakespeare. Μπαίνω μέσα, πλησιάζω στ’ν μπάρα και λέω στα ελληνικά, στον έγχρωμο τύπο, πίσω απ’ τον πάγκο :
- Τσάκω μια τραβηχτή Stella. Ο μαγκάκος δεν κατάλαβε τι τούπα και με ρωτάει :
- What did you say?..
- Μια μπύρα μωρ’ αδερφάκι μ’, μια Στέλλα, τι δεν καταλαβαίν’ς; τ’ ξανάπα στα ελληνικά.
- Sorry sir, where are you from? Με ξαναρώτ’σε ο μαυράκος.
- Απ’ την Ελλάδα ρε φίλε, from Greece,  απ’ τ’ς Δελφοί, τ’ απαντάω.

  Τί ‘τανε να το πώ!... Το μ’σό μαγαζί σ’κώθηκε όρθιο και το άλλο μισό μ’ βάραε παλαμάκια!... Με πλησίασανε κάτ’ μεσήλικες κι αρχίσαν να με χαιρετάν και να με επεξεργάζονται με θαυμασμό!... Τάχασα...
- From Delfi? με ρώτησε ένας απ’ αυτούς, περιποιημένος και σεβάσμιος.
- Ναι ρε θείο του λέω, απ’ τ’ς Δελφοί. Συμβαίν’ τίποτα;...

   Τρόμαξα να καταλάβω. Κι όπως μ’ εξηγήσανε εκείνοι εκεί οι ανθρώποι, όλη η Αγγλία παραμίλαε για τ’ς Δελφοί, μετά από μια έκθεση για τον τουρισμό λέει, πούχε γίνει στο Λονδίνο και την λέγανε WTM. Γιατί όπως μούπανε, μέχρι τότενες δεν ξέρανε ούτε τον Απόλλωνα και την Πυθία, ούτε το Μουσείο, ούτε κατά πού πέφτ’νε οι Δελφοί.  Ας είναι καλά λέγανε το Δημοτικό Συμβούλιο στ'ς  Δελφοί, π' πήρε τ’ν απόφασ’ κι έστ’λε αντιπροσώπ’ς απ’ τ’ς Δελφοί στ’ν έκθεσ’ . Τέτοιο πράμα!...

Μωρέ κι ετούτ’ εδώ οι δ’κοί μας, θυσία π’ κάνανε... Απ’ τόνα αεροπλάνο απ’ τ’ν Κίνα, κατευθείαν στ’ άλλο για το Λονδίνο. Ας είναι καλά οι ανθρώποι!..”

***********************
σ.σ. : θα συζητηθεί και το αίτημα για μεταφορά στο Μουσείο Ιτέας, του λεβητοστασίου και μεταλλικών ελασμάτων, υπολειμμάτων από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του βυθισμένου και διαλυμένου ατμοπλοίου-εμβλήματος της πόλεως της Ιτέας, "ΚΑΡΤΕΡΙΑ".  

************************************

Άμφισσα 09 / 10 /2017
                                                                  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 23421

Παρακαλούμε όπως την 13η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Επί των εξελίξεων στο ζήτημα των σχέσεων του Δήμου Δελφών με την ΕΥΔΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Εγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για χρηματοδότηση της Πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας από περιοχή 4 εποχές έως περιοχή Ζαζάνια» και δέσμευση για ένταξη της δράσης στο Επιχ/κό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών στην πρόσκληση του ΟΠΣΑΑ 4.3.4/ΕΥΔΠ_88 (1η) Α.Π. 3558/16.8.2017 (ΑΔΑ: ΩΗ7Ω7ΛΗ-ΙΝ1). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 3. Αναμόρφωση (8η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος & γραφείου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Γαζή-Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Κληρ/των Δήμου).
 8. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ (Α.Μ. 22/2017) ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 21/2017 μελέτης του έργου με τίτλο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν.ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 22/2017 (1η επικαιροποίηση της 5/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 23/2017 (1η επικαιροποίηση της 2/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΄ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ΄ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 14. Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 15. Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΪΔΗ ΤΚ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΕΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 19. Έγκριση Έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 20. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Διατύπωση γνώμης για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Όρμος Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών και μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Νότια ‘Ορμου Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 22. Παροχή γνώμης για τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν.1069/80). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 23. Λήψη απόφασης περί ελέγχου του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. (άρθρ. 21 παρ. 1 του Ν.1069/80). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 24. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/66965/13.09.2017 έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 25. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος κατ΄ άρθρο 159 του Ν.4483/2017 περί προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με κοινωνικό σκοπό, που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 15/10/2017. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 27. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 28. Εγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης «Κληροδότημα Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 29. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολ. έτος 2018-2019. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΠ).
 30. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).
 31. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην WTM έκθεση τουρισμού Λονδίνου και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).
 32. Έγκριση διοργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ξενοδοχείων και επισιτιστικών επιχειρήσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).
 33. Λήψη απόφασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορηγική συμμετοχή στην ταινία ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).
 34. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, όπως τα μηχανικά εξαρτήματα του ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» αποδοθούν στο Ιστορικό Μουσείο πόλης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη).
 35. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα «Πρόληψη και Μακροζωία». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

 1. Την Χάρμαινα θέλει να κάνει γνωστή. Ούτε τον νοιάζει για τίποτα άλλο. Και χρησιμοποιεί το όνομα των Δελφών.
  Αυτός δεν είναι Δήμαρχος, είναι η φαντασίωση του Σαλωνίτη ότι μπορεί ο Σάλωνας να δεί τουρίστα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή