Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΡΑΚΟΥΣ, ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ...

Γυρίζοντας από την Κίνα

   
   Ένα Δημοτικό Συμβούλιο με “απ’ όλα” συγκαλείται για την ερχομένη Παρασκευή 3-11-2017.  Με μια ημερήσια διάταξη 29 θεμάτων, αλλά με μεγάλη ποικιλία, αρχής γενομένης από την ...καθιερωμένη ανά Συμβούλιο αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έως και την μακρινή Κίνα.   Με ενδιάμεσα, να παρεμβάλλονται ενδιαφέροντα, διαδικαστικά, γλαφυρά και “πονεμένα” ζητήματα, των οποίων η τύχη τα οδήγησε να κριθούν από την δημαρχεύουσα παράταξη του Δήμου Δελφών.
   Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε (και να αποφασίσουν) για παραλαβές έργων και μελετών, για ενστάσεις, για δώρα εθιμοτυπίας, για Μουσεία και διοργανώσεις ημερίδων, ακόμη δε και για διακηρύξεις.  Και βεβαίως, να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη επεισόδιο από το δραματικό (για κάποιους) έργο, “Τα Καστέλλια και το χρυσόμαλλο δέρας”.
Παρασκευή είναι, θα περάσει...


******************************************

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                 Άμφισσα 30 / 10 /2017
                                                                                ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αριθ. πρωτ. 25341

Παρακαλούμε όπως την 3η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. τροιπο (9η) Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγήτρια: κ. Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Διαγραφές οφειλών από ανείσπρακτο ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Διαγραφή δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 10. Ανασυγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2017. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 27/2017 μελέτης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 28/2017 μελέτης του έργου με τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. μελέτης του έργου με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 15. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινοτικού Θεάτρου Γαλαξιδίου» για το έργο ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 16. Εξέταση της από 27-10-2017 ένστασης της alphadelta constuctions ATE αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ» κατά του αριθμ. πρωτ. 24103/13-10-2017 εγγράφου που τροποποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 24650/19-10-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 17. Εξέταση της από 23-10-2017 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄αριθμ. 21877/25-9-2017 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δώρα εθιμοτυπίας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση εθελοντικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών Α΄/θμιας συμβουλευτικής ιατρικής φροντίδας στις ΔΕ Γραβιάς και Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης σε μνήμη των 17 εκτελεσθέντων Ελλήνων πατριωτών από τα Ιταλικά κατοχικά στρατεύματα το 1942 στην Τ.Κ. Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 21. ΄Εγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου του «Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Γραβιάς» στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην ΤΚ Οινοχωρίου μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου Α.Β.Κ. 19 Ν. Φωκίδας από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου στον Δήμο Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 24. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 25. Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 26. Λήψη απόφασης για υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 27. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 28. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας τουριστικού περιεχομένου με θέμα EXPERIENTIALCUSTOMER HOTEL SERVICE. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).
 29. Ενημέρωση για την αποστολή του Δήμου Δελφών στο Δήμο ΡΙΖΑΟ στις 25-30/2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου