Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ - Επιστολή


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ένα κύριο χαρακτηριστικό του νομού μας , είναι οι μεγάλες και δύσκολες αποστάσεις που καθιστούν αδύνατο για πολλά από τα μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας να πραγματοποιήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές του Δεκεμβρίου.
Εύλογα ζητάμε να τοποθετηθούν κάλπες στις απομακρυσμένες περιοχές του Ευπαλίου και του Πολύδροσου.
Με αυτόν τον τρόπο , το Επιμελητήριο Φωκίδας θα δείξει έμπρακτα ότι θέλει όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή αλλά και ότι δεν ξεχνάει τα μέλη του όσο μακριά και αν εδρεύουν οι επιχειρήσεις τους.
Η συγκεκριμένη διαδικασία άλλωστε προβλέπεται στο εκλογικό προεδρικό διάταγμα, για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια της χώρας, 372/92, αρθρ.1,  παρ. 4".
Για την παράταξη μας είναι πολύ σημαντικό το παραπάνω ζήτημα γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε και μια από τις βασικές μας αρχές , που είναι η δραστηριοποίηση ενός νέου Επιμελητηρίου Φωκίδας με την στήριξη όλων των μελών ανεξάρτητος παρατάξεως.


"Ανεξάρτητη Προοδευτική Συσπείρωση "
υποψήφιος πρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος

*****************************

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ


Παρακαλώ να συσχετιστεί με την προηγούμενη αίτηση.
Ζητάω την θετική απάντηση για δεύτερο και τρίτο τόπο ψηφοφορίας τόσο στην περιοχή του Ευπαλίου όσο και του Πολυδρόσου έχοντας με αυτή την άποψη σύμφωνους όλους τους επιχειρηματίες των παραπάνω περιοχών αλλά και των γειτονικών τους.
Ο νόμος προβλέπει την σύσταση περισσοτέρων εφορευτικών επιτροπών Π.Δ. 372/92 Άρθρο 2 παράγραφος 3 και τη διεξαγωγή των εκλογών σε περισσότερους χώρους , ακόμη και εκτός της έδρας Άρθρο 1 παράγραφος 4 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.
Ο νόμος δεν καθορίζει συγκεκριμένα χρόνο για λήψη απόφασης διεξαγωγής εκλογών σε περισσότερους χώρους , συνεπώς μπορεί να ληφθεί απόφαση τέτοια τουλάχιστον μέχρι 9 Νοεμβρίου 2017.
Παρακαλώ τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη και να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου.


"Ανεξάρτητη Προοδευτική Συσπείρωση "
υποψήφιος πρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου