Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

(Ιτέα Σεπτέμβριος 2017 φωτό Μίμης Κουτρολίκος)        

                                        Είναι γεγονός


       Δημοσιεύουμε παρακάτω την δευτέρα απόπειρα επανα-συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας, καθώς όπως είναι γνωστό, η πρώτη (13-9-2017) ήταν ανεπιτυχής και ανεβλήθη άμα τη ενάρξη της, για δυο λόγους :
- Με την αποχώρηση των παρισταμένων Τοπικών Συμβούλων, ο Πρόεδρος έμεινε μόνος του συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να συνεδριάσει (δημοκρατικά) μετά του εαυτού του. Κοινώς, "εξανεμίσθη"  η απαρτία.
- Είχε καταληφθεί ο πύργος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο οποίος εθεώρησε εαυτόν ως φυσικό και αλάνθαστο ερμηνευτή και λειτουργό της
και άρα οποιαδήποτε κριτική στις πράξεις του, είναι πολιορκητικός κριός στο “δημοκρατικό κατασκεύασμα” του οποίου έχει την αυθαίρετη τιμή να ηγείται.   Ναι, ο Πρόεδρος πιστεύει ότι είναι ο πύργος της Δημοκρατίας στην πόλη μας και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι Απάτσι, Σιού, ή στην καλυτέρα των περιπτώσεων, Μοϊκανοί!... 
Κατά το κοινώς λεγόμενον, ή θα έπρεπε να ασπασθούν οι Σύμβουλοι το εισαγωγικό στην συνεδρίαση του Συμβουλίου λογίδριό του και να δηλώσουν “υποταγή” στην νομιμότητα (του Προέδρου), ή θα σταματούσε να ...συναναστρέφεται μαζί τους!...

   Αναγκαστικά όμως, θα πρέπει να λυθούν τα “φλέγοντα” και μη συζητηθέντα προβλήματα της πόλεως (χρήση μουσικής, θέση σταθμεύσεως και πεζοδρόμιο), διανθισμένα τώρα και με μια συγκατάνευση για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ιτέας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Τοπικούς Συμβούλους, να υποβάλλουν ...τα σέβη τους στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητος Ιτέας. Και προς τον σκοπό αυτό, επανασυγκαλείται η διαλυθείσα τελευταία συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου.
Πόσοι θα είναι εκεί;... 


********************************************
                                                                              
                                                                               ΙΤΕΑ 21/9/2017
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. / 21664                                     1. Λύτρα Ιωάννη
                                                                                                        2. Μέγκο Αναστάσιο
                                                                                                        3. Καλπούζου Μαρία
                                                                                                        4. Οικονόμου Νικόλαο

   ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

Παρακαλούμε όπως στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

  1. Γνωμοδότηση για παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Ιτέας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Παροχή γλυκών, παγωτών κλπ από Ζαχαροπλαστείο, Γαλακτοζαχαροπλαστείο, Καφεζαχαροπλαστείο με παροχή σερβιρίσματος» της κας Σταύρου Γεωργίας του Πέτρου το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμ. 111 στη Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα χωρίς παρασκευαστήριο» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΦΙΤΑ» του κ. Γκόλφη Παναγιώτη του Χρήστου το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμ. 109 στη Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.

  1. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. Παπουτσή Γεωργίου του Νικολάου για απαγόρευση στάθμευσης φορτηγού αυτ/του έμπροσθεν της οικίας του επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 στην Δ.Κ. Ιτέας.

  1. Γνωμοδότηση για κατασκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν οικίας κας Αντωνίου Παναγούλας του Οδυσσέα επί της οδού Πανουργιά στην Δ.Κ. Ιτέας ύστερα από το υπ΄ αριθμ. 18716/17-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

  1. Προτάσεις για ένταξη έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018.


                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας


ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Τον κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
Δήμαρχο Δήμου Δελφών
2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
Γενικό Γραμματέα Δήμου Δελφών
3) Την κ. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά
Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
4) Τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
α) Μάνιο Ασημάκη
β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
δ) Μέγκο Παναγιώτη
ε) Λεοντίου Ευστάθιο
στ) Δρακάκη Γεώργιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου