Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

ΕΓΙΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟ (επιτέλους!...) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 
Έχει ο καιρός γυρίσματα...
Ένα αναμενόμενο τέλος

    Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας (και μπράβο τους), αναλαμβάνοντας επιτέλους να ''καθαρίσουν'' για τα από καιρού μη ορθώς γενόμενα εντός του ''οίκου'' των, αποφάσισαν όλοι από κοινού με επιστολή τους (24-6-2016) προς τον Πρόεδρο της Κοινότητος, να ζητήσουν την Σύγκληση Εκτάκτου Τοπικού Συμβουλίου για την Πέμπτη 30-6-2016.
  Ταυτόχρονα και με την ίδια ημερομηνία, εδημοσίευσαν καταγγελία, περιγράφοντας τον μη εύρυθμο και σύννομο τρόπο λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου, του οποίου Συμβουλίου, μέρος από την θεματολογία του, είναι κατά την άποψή μας, σχεδόν ''φερτή''.

   Συγκεκρμένα και πέραν όλων των άλλων, γίνετε λόγος σε αυτήν την επιστολή-καταγγελία για τους/τον εθελοντές/ντή στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας, των οποίων/οποίου οι δράσεις, επεκτείνονται από διοργανώσεις παρουσιάσεως βιβλίων, προγραμματισμούς δράσεων της Δ.Ε. Ιτέας, έως και το ''κούνημα'' του δακτύλου προς ''κουκουλοφόρους'', γιατί ετόλμησαν να διαφωνήσουν μαζί τους/του!...

Το να ειρωνεύεται με γραπτό και δημοσιοποιημένο κείμενο (δικό του;...) ένας ''σωτήρας εθελοντής'' της Ιτέας, έναν Τοπικό Σύμβουλο, δεν απαντάτε συνήθως στις αστικές Δημοκρατίες. Εκτός εάν οι ''απ' έξω'', θέλουν να γίνουν ''από μέσα'' και ''στηρίζονται'' κάπου για αυτό.
 
Η δε κυρία Αντιδήμαρχος, ή θα πρέπει να αποκοπεί από ''κολαούζους'', ουρές και παρατρεχάμενους και να ασχοληθεί με την πραγματικότητα, ή θα καταστεί γραφική μαζί με τους πάσης φύσεως ''Μαρξιστοειδείς, γυφτολάγνους και εραστές της δημοσιότητος''. Τέλος!

σ.σ. : Ο διαχειριστής του ''epikourositeas.blogspot.gr'' , δεν είναι ούτε κουκουλοφόρος, ούτε ανώνυμος, ούτε σφετεριστής της οποιασδήποτε μορφής εξουσίας.. Και η όποια δημόσια και άνευ ''υποστυλωμάτων'' αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων, είναι καλοδεχούμενη.
Εδώ είμαστε. Όλοι μας. 
Και ο βίος και η πολιτεία του καθενός μας, είναι γνωστές.

***************************************
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
Ιτέα 24-06-2016
 1. Μαρία Καλπούζου                                       ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
 2. Νικόλαος Οικονόμου
 3. Ιωάννης Λύτρας
 4. Αναστάσιος Μέγκος

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαμαρτυρία των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας.

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τα κάτωθι θέματα της αρ.πρωτ.οικ/14086/10-6-2016 πρόσκλησης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση. Ήτοι:
 1. Το αρ.1 θέμα έχει συζητηθεί και μάλιστα δύο φορές και την πρώτη φορά μειοψήφησε ο Πρόεδρος, ο οποίος δεν ενημέρωσε το Συμβούλιο για την απόρριψη των προτάσεών μας από την αρμόδια Επιτροπή ως όφειλε.
 2. Για το θέμα αρ.4 θεωρούμε απαράδεκτο κατά νόμο το γεγονός ότι εισάγει ο πρόεδρος ως θέμα για συζήτηση μια αίτηση απλού πολίτη με δήθεν περιεχόμενο την Τουριστική προβολή της πόλης, ο οποίος μάλιστα γράφει προσωπικές σκέψεις οι οποίες ουδόλως αναφέρονται σε Τουριστική προβολή για να τεθούν προς ψήφιση. Σας καταθέτουμε αντίγραφο της αίτησης. Στη συνέχεια δε μετά από την ακύρωση της συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, ο αιτών πολίτης λοιδορεί τους συμβούλους σε προσωπικό του site με το όνομά του Πέτρος Βέργος και δημοσιεύει ο ίδιος την ημερομηνία επόμενου συμβουλίου.
Επειδή στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας δεν έχουν τηρηθεί τα νόμιμα και δεν έχει οριστεί Επιτροπή, σύμφωνα με Τον κανονισμό λειτουργίας όπως ψηφίστηκε και ισχύει σύμφωνα με το αριθ. 11/12.08.2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.

Ήτοι:
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών διοικούνται από Επιτροπές (κατά άρθρο 70 τουΝ.3852/2010) , που αποτελούνται έκαστη από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών.
Πρόεδρος εκάστης Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Τοπικός Αντιδήμαρχος ή άλλο Μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μέλη των Επιτροπών είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι πρέπει να έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση- καταξιωμένοι πολίτες ή ειδικές γνώσεις ανάλογες με τους σκοπούς της Βιβλιοθήκης.
Η Θητεία των οργάνων των Επιτροπών είναι 5ετής, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκάστη Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «περί ορισμού της», εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Αντιπρόεδρό του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής , όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Το αξίωμα των Μελών των Επιτροπών είναι τιμητικό και άμισθο.

Επομένως:
Δεν ισχύει η απόφασή μας για την αποδοχή της αίτησης του κ. Πέτρου Βέργου ως εθελοντή στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας και προτείνουμε την άμεση συγκρότηση της Επιτροπής, επίσης για τον ίδιο λόγο δεν έπρεπε να τεθεί το αρ.7 ως θέμα στο συμβούλιο.
Σχετικά με την Τουριστική προβολή της Ιτέας, για την οποία κόπτεται ο κ. Βέργος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 1. Αποφασίσαμε να ονομαστεί η Ιτέα Τουριστική πόλη.
 2. Έχουμε λάβει αποφάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά για το σοβαρό θέμα της καθαριότητος, ύστερα από δικές μας εισηγήσεις, ως εξής:
 • Επειδή το προσωπικό καθαριότητος της Ιτέας μεταφέρεται από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος σε άλλες Δημοτικές Ενότητες ζητούμε να παραμείνει στην Ιτέα και να ενισχυθεί με επιπλέον Προσωπικό.
 • Να επανέλθουν στην Δ.Ε. Ιτέας η σκούπα, το πλυντήριο κάδων, το GCB, το φορτηγό και το αποφρακτικό.
 • Να πλυθούν οι κάδοι απορριμμάτων.
 • Να αντικατασταθούν οι χαλασμένοι κάδοι και να προστεθούν κάδοι διότι δεν επαρκούν.
 • Να μείνουν δύο(2) απορριμματοφόρα στην Ιτέα και να γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης η μια πρέσα νταλίκα συλλογής και μεταφοράς να τοποθετηθεί στην Ιτέα κατά προτίμηση στους Γαλλικούς Μόλους, για να γίνεται με λιγότερο κόστος η συγκομιδή και θα εξυπηρετεί Ιτέα – Δεσφίνα – Γαλαξείδι – Δελφούς – Χρισσό.
 • Να εφαρμοστεί ο κανονισμός καθαριότητος του Δήμου ως προς την επιβολή προστίμων.
 • Να γίνεται συμπίεση χαρτοκιβωτίων στα Σούπερ Μάρκετ της πόλης.
 • Να κρατούν τα μαγαζιά τα απορρίμματα που είναι τρόφιμα και να τα βγάζουν σε κάδους που θα τους δοθούν από το Δήμο την ώρα περισυλλογής από τα απορριμματοφόρα.

Όσον αφορά τα ανωτέρω αλλά και επί άλλων σοβαρών θεμάτων όπως π.χ. η ύδρευση και η αποχέτευση της Ιτέας, Τεχνικό Πρόγραμμα, ΣΑΤΑ, Επιχειρησιακό, Γ.Π.Σ. Ιτέας, διαμόρφωση παραλιών με ακτομηχανικές μελέτες, τα οποία έχουν συζητηθεί και έχουμε λάβει αποφάσεις, ουδέποτε ενημερωθήκαμε για την διοικητική εξέλιξη των αποφάσεών μας και κυρίως για την πορεία εκτέλεσης των έργων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή εάν τα θέματα αυτά προωθήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο .
Οι Σύμβουλοι που υπογράφουμε το παρόν είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τους πολίτες που εκπροσωπούμε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας που θα αποσκοπεί στο συμφέρον της πόλης της Ιτέας και διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα διεκδικήσουμε το συμφέρον της πόλης μας με οποιοδήποτε κόστος.
Το παρόν να σταλεί στους αποδέκτες και να κοινοποιηθεί στον τύπο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
 1. κ. Δήμαρχο
 2. κ. Αντιδήμαρχο Ιτέας
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
 4. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ιτέας
 5. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 6. κ. Ασημάκη Μάνιο Δ.Σ.
 7. κ. Παναγιώτη Μέγκο Δ.Σ.
 8. κ. Αριστείδη Παπαλάιο Δ.Σ.
 9. κ. Γεώργιο Δρακάκη Δ.Σ.
 10. κ. Ευστάθιο Μαλάκη


ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
 1. Μαρία Καλπούζου
 2. Νικόλαος Οικονόμου
 3. Ιωάννης Λύτρας
 4. Αναστάσιος Μέγκος


8 σχόλια:


 1. ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΒΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ BLOGs ( ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ )

  ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ :

  " ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΥΓΑ....ΜΥΓΙΑΖΕΤΑΙ !!!!)

  ....για τους κουκουλοφορους του πληκτρολογιου αναφερομαι

  Τοτος

  ΥΓ
  δεν με νοιαζει αν θα το δημοσιευσεις ή οχι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Ως αναφέρεσθε στα παραπάνω προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί,αυτα δε, δεν είναι παρα μόνον η κορυφή του παγόβουνου το οποίο ονομάζεται καταστροφική αυτοδιοικητική λειτουργία λόγω Καλλικρατικής ασφυξίας.
  Καλέστε τον κο Βουλευτη και αναφέρετε του όλα τα προβλήματα
  τις δυσλειτουργίες και την αδικία η οποία εχει συντελεστεί γιατί κάποιοι κατήργησαν τα δεδομένα και απο κοινού διαστρέβλωσαν την πραγματικότητα και έφτιαξαν το Τέρας της Στερεάς το οποίο θα μας καταπιεί όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ποσο εξυπνα φερθηκε ο πρωην αντιδημαρχος.Γατα ο δικο σου κ δεν του φαινοταν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τοτέ, ωραίο ψευδώνυμο διάλεξες για να σκεπάσεις την "κόπρο" σου! Συμφωνείς δηλαδή ότι όλοι είναι δυνάμει δολοφόνοι που στοχεύουν τους "αγίους" εθελοντές και εξουσιολάγνους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ολες οι ευθυνες ανηκουν στη Λιανα. Δεν κρατησε ισορροπιες. Ολοι οι υπαλληλοι ειναι απεναντι της. Τυχαιο ? Πιος εχει σειρα??? Ο μπατσος την εκανε!!! Μπραβο του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λιανα φυγε,εισαι κατωτερη των περιστασεων που εσυ δημιουργησες. Οταν καποιος σκαβει λακους, ευτηχως πεφτει πρωτος μεσα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΧΕΤΕ ΠΛΑΚΑ ΕΣΕΙΣ, ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ.

  Η παραπάνω φράση κρύβει πολλά νοήματα αλλά και λάθη που έκαναν οι τοπικοί άρχοντες και σύμβουλοι της πόλης τα τελευταία χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή