Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άμφισσα 24/ 06 /2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ               ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 15429
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Η.Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 2. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 3/2016 μελέτης με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 6. Εισήγηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/βιόρευστων ισχύος 100 KW, του «Παπαϊωάννου Αθανασίου» στη θέση ΄ΣΤΡΙΒΑΔΙΑ΄ της ΤΚ Γραβιάς του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 7. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD-LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και στα πλαίσια υποβολής από την ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ φακέλου υποψηφιότητας τοπικού προγράμματος για τη Φωκίδα στο Μ.19 CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLL/LEADER της ΟΑΣΕ ΑΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 9. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια χημικού υλικού για το Δήμο Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης  εκδήλωσης  "Σπηλιά Στρόμης – Σπήλαιο Εθνικής Αντίστασης"  Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση παραχώρησης του εσωτερικού προαύλιου χώρου του ΕΠΑΛ-ΕΚ Άμφισσας την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας και στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων-Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Φωκίδας, για τη διοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακής μουσικής και χορού. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος)
 12. Έγκριση παραχώρησης του χώρου «Κήπος Σχολείου του 1ου Δημ. Σχολείου Άμφισσας, στο Δήμο Δελφών από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2016 εφάπαξ, για χρήση αναψυχής των δημοτών. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος)
 13. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης α) Δ.Ε. Γαλαξιδίου β) ΔΕ Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 14. Διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δημ. Βιβλιοθήκης ΄Αμφισσας).
 15. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 17. Συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή της 27Ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2016 στην Ιτέας. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Πόλο Γ’ Εθνικής Ανδρών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας από 8- 10/07/2016. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 20. Τροποποίηση της αρ. 252/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: (κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα - Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 21. Επί αιτήματος των κ.κ. Πέτρου και Ουρανίας Ζαχαράκη σχετικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 22. Καθορισμός κοινών εδαφικών ορίων μεταξύ ΔΕ Παρνασσού του Δήμου Δελφών και ΔΕ Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου